documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

GECORO

Wat en waarom ?

  • De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening  is een adviesorgaan op gemeentelijk niveau.
  • De oprichting, samenstelling en werking worden geregeld door de Codex Ruimtelijke Ordening.

Hoe werkt de Gecoro ?

  • De Gecoro zetelt ongeveer 5 maal per jaar en adviseert inzake ruimtelijke ordening.
  • Zo behandelt zij bvb bij een ontwerp RUP de bezwaarschriften.
  • Zij beschikt over een permanent secretariaat en is gevestigd Flor Hofmanslaan 1 9280 Lebbeke.

Samenstelling GECORO

De GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, adviseert het schepencollege en de gemeenteraad in aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening van de gemeente.

Concreet geven zij advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsaanvragen, aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, kortom de aangelegenheden die het uitzicht van de gemeente bepalen.

Voorzitter  Ondervoorzitter
  Karolin De Proft    Luc Pieters
Secretaris  Adjunct-secretaris
  Elke Van Hover    Liesbeth Spinnoy
Deskundigen
Effectieve leden Luc Pieters  Plaatsvervangers Roland Van Den Borre 
  Pierre Aelbrecht    
  Anja De Grom   Hein Sacré
  Anja Vranckaert   Bert De Feyter
  Elke Vonck   Geert Van Den Berghe
       
Leden uit de maatschappelijke geledingen
Milieu- en natuurverenigingen
Effectief lid  Bart Van Poel (Natuurpunt)  Plaatsvervanger  Luc Verhelst (Natuurpunt) 
       
Verenigingen van handelaars
Effectief lid Filip Reijnders (Middenstandsraad) Plaatsvervanger  Luc Colson (Middenstandsraad) 
       
Vereniging van werkgevers
Effectief lid Marc Vereecken (VOKA - Kamer van koophandel)  Plaatsvervanger Chris Heireman (VOKA - Kamer van koophandel) 
       
Verenigingen van werknemers
Effectief lid  Frank Devriendt (ACLVB)  Plaatsvervanger  Bruno Leeuws (ACV) 
       
Verenigingen van landbouwers
Effectief lid Gilbert Philips (Landelijke Gilde) Plaatsvervanger Guido Philips (Landelijke Gilde)

 

In afwachting van de nieuwe amenstelling van de adviesraden naar aanleiding van de start van een nieuwe legislatuur, blijft de oude samenstelling van kracht. 
Nieuwe politieke afgevaardigden worden later ook aangesteld.