documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Milieuraad

De milieuraad adviseert het schepencollege en de gemeenteraad in aangelegenheden die betrekking hebben op milieu en natuur. Zij geeft bijvoorbeeld adviezen over het gemeentelijk milieujaarprogramma, het aanleggen van wandelwegen of de organisatie van de afvalophaling. Naast het uitbrengen van adviezen organiseert de milieuraad ook jaarlijks één of twee activiteiten. Zo werd de vorige jaren o.a. een milieubeurs en een sterrekijkavond ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis georganiseerd.

Samenstelling van de milieuraad

Voorzitter
Josse De Vos
Fresiastraat 28
9280 Lebbeke
       
Vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen
 NATUURPUNT Jef Brandt
Hogebrug 90
9280 Lebbeke
plaatsvervangers  Geert Van Damme
Meerskant 26
9280 Denderbelle
  Josse De Vos
Fresiastraat 28
9280 Lebbeke
  Luc Verhelst
Visstraat 39
9280 Lebbeke
  Dirk Tas
Kerkhofstraat 1
9280 Lebbeke
   
       
NATUUR EN MILIEU Willy Beekcman
Veldekensstraat 7
9280 Lebbeke
plaatsvervanger Willy Moernaut
Kruisstraat 1B
9280 Lebbeke
  Leo Callaert
Benoit De Donderstraat 15
9280 Lebbeke
  Geertrui Beeckman
Millenniumstraat 26 
9280 Lebbeke
  Georges Moens
Kruisstraat 11
9280 Lebbeke
  Tim Uyttersprot
Millenniumstraat 26
9280 Lebbeke 
       
C.V.N. REGIO DENDEMONDE Myriam Dierickx
Heidepark 19
9280 Lebbeke
plaatsvervanger Marc Hillewig
Heidepark 19
9280 Lebbeke
       
COMPOSTMEESTERS Johny De Clerck
Hof-ter-Ventstraat 25
9280 Lebbeke
   
       
Vertegenwoordigers van de beroepsgroepen en/of organisaties
LANDBOUWERS Luc Van Biesen
Lange Breestraat 70
9280 Lebbeke
plaatsvervanger  Guido Philips
Lange Breestraat 66
9280 Lebbeke
       
TUINBOUWERS EN BLOEMISTEN Jos De Kinder
Korte Minnestraat 55
9280 Lebbeke
plaatsvervanger

Dirk Fouquaert
Gehuchtveldstraat 1A
9280 Lebbeke

       
ACV Tim Jaspers
Hulststraat 3
9280 Lebbeke
plaatsvervanger Ronald Lots
Streekbaan 10
9280 Lebbeke
       
Onafhankelijke André Deckers
Oudebaan 17 bus 3
9280 Lebbeke
   
       
Vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen
DENDERKLOKJES LEBBEKE Ludo Pissens
Potaardestraat 14
9280 Lebbeke
 

       
VOLKSTUINDERS LEBBEKE 
KRUIS
Eddy Van Peteghem
Overnestbaan 3
9280 Lebbeke
plaatsvervanger Leo De Landtsheer
Korte Minnestraat 3
9280 Lebbeke
       
DESKUNDIGE Daniel Mertens
Meerskant 33
9280 Lebbeke
   
       
Afgevaardigden adviesraden
GRC Jozef Van den Steen
Bertstraat 30
9280 Lebbeke
plaatsvervanger  Willy Van Hove
Wiezeplein 42/10
9280 Wieze 
       
LANDBOUWRAAD Alain Van der Vreken
Jules De Buckstraat 6
9280 Lebbeke
plaatsvervanger Leo De Landtsheer
Korte Minnestraat 3
9280 Lebbeke
       
SPORTRAAD Rik Moortgat
Klein Antwerpenstraat 3
9280 Lebbeke
plaatsvervanger Philippe Semal
Hof-ter-Burstbaan 15
9280 Lebbeke
       
Afgevaardigden betrokken bij het milieubeleid
AFGEVAARDIGDE POLDER VAN DE
BENEDEN-DENDER
Justin Van Der Jeught
Kloosterstraat 8
9280 Wieze 
plaatsvervanger  Stefan Bogman
Hofstraat 4
9280 Denderbelle
       
AFGEVAARDIGDE BUURT-
WEGEN GROOT LEBBEKE
Johan De Mol
Brugstraat 5
9280 Lebbeke
plaatsvervanger Marc Van Haver
Kerkhofstraat 3
9280 Lebbeke
       
Gemeentelijke milieuambtenaar en secretaris
  Nathalie Willems
Leo Duboisstraat 44
9280 Lebbeke
   


In afwachting van de nieuwe amenstelling van de adviesraden naar aanleiding van de start van een nieuwe legislatuur, blijft de oude samenstelling van kracht. 
Nieuwe politieke afgevaardigden worden later ook aangesteld.