documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Algemeen beleid

De commissie algemeen beleid buigt zich over de dossiers die betrekking hebben op de algemene organisatie van de gemeentediensten en het beleid van de gemeente. 
Dit zijn voornamelijk de dossiers die te maken hebben met financiën, begroting, kerkfabrieken, administratie, personeel, vorming, informatie, informatica, veiligheid, brandweer, burgerlijke stand en bevolking, politie, OCMW, autonoom gemeentebedrijf…

Daarnaast is de commissie ook bevoegd voor persoonsgebonden materies, met dossiers die te maken hebben met jeugd, cultuur, bibliotheek, sport, recreatie, lokale economie (middenstand, KMO en handel,…), toerisme, ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden, kermissen, jaarmarkten, werkgelegenheid, sociale zaken (welzijn, senioren, PWA, pensioenen,…), onderwijs, kunstonderwijs…

Deze commissie fungeert ook als deontologische commissie. PDFDeontologische code voor lokale mandatarissen

Voorzitter
N-VA Reinout De Mol    
       
Stemgerechtigde leden
N-VA Reinout De Mol plaatsvervanger  Evy Van Ransbeeck 
N-VA Bo Macharis plaatsvervanger Nele Bosman
CD&V Charlotte De Smet plaatsvervanger Els Lambrecht
sp.a-groen Gunther Van Haut    
Open VLD François Perdaens plaatsvervanger Ann Doran
Open VLD François Willems plaatsvervanger Ronny Heuvinck
Open VLD Ilse Pissens plaatsvervanger Freya Saeys
       
Leden met raadgevende stem
Vlaams Belang Reinoud Van Stappen plaatsvervanger Gunther Buggenhout
       
Secretaris
  Jeroen Bosman