documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Algemeen beleid

De commissie algemeen beleid buigt zich over de dossiers die betrekking hebben op de algemene organisatie van de gemeentediensten en het beleid van de gemeente. Dit zijn voornamelijk de dossiers die te maken hebben met de financiën, het personeel en informatica.

Bevoegdheden

financiën, begroting, kerkfabrieken, administratie, personeel, vorming, informatie, informatica, veiligheid, brandweer, burgerlijke stand en bevolking, politie, OCMW, autonoom gemeentebedrijf…
Deze commissie fungeert ook als deontologische commissie. PDFDeontologische code voor lokale mandatarissen

Voorzitter
Open VLD Eddy Van Overstraeten    
       
Stemgerechtigde leden
CD&V Jorgen De Wolf    
N-VA Raf De Wolf plaatsvervanger An Vervliet
N-VA Nele Bosman plaatsvervanger Peter Huyck
N-VA Karel Uyttersprot plaatsvervanger Carin Meert
Open VLD Luc Callaert plaatsvervanger Ilse Pissens
Open VLD Marleen Van Driessche plaatsvervanger Ann Doran
Open VLD Eddy Van Overstraeten plaatsvervanger Godelieve Rosseel
       
Leden met raadgevende stem
SP.A-De Ploeg Dirk De Cock    
Vlaams Belang Gunther Buggenhout    
       
Secretaris
  Jeroen Bosman