documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Veiligheid

Veiligheid

Beste burgers,

Met dit Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) neemt het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn bevolking zeer ten harte. Vandaar ook dat wij bij de eerste gemeenten in onze provincie zijn met een goedgekeurd GANIP.

In dit overzicht worden alle facetten van dit plan toegelicht, met eveneens de noodzakelijke contactgegevens voor hulpverlening.

Bij een ramp is het belangrijk dat de betrokken diensten goed weten wat van hen verwacht wordt en de onderlinge samenwerking optimaal verloopt. Het is van het allergrootste belang dat bij rampen iedereen zijn verantwoordelijkheid en burgerzin opneemt en hierbij de instructies van onze diensten, die instaan voor de hulpverlening, perfect opvolgen.

Ik dank allen die aan dit GANIP hebben meegewerkt en in de toekomst dat nog zullen doen, want dit plan is nooit af en zal continue moeten bijgewerkt worden.

Ik hoop dat deze info uw interesse opwekt en u er wat van opsteekt. Laat ons hopen dat wij het nooit in praktijk moeten brengen.
 
Francois Saeys
uw burgemeester