Noodplanning

Wat is noodplanning?

Hoe bereiden de gemeente en de interventiediensten zich voor op noodsituaties?
Hoe is het crisisbeheer georganiseerd in onze gemeente?

Dit kan u terugvinden in de brochure 'Noodplanning en crisisbeheer in Lebbeke’.

Noodplanning in Lebbeke:

De burgemeester is bevoegd voor de coördinatie van de hulpverlening bij zware rampen.
Om dit op een snelle en gecoördineerde manier mogelijk te maken kreeg hij de opdracht (K.B. van 16/02/2006) om noodplannen op te maken (zie Ministeriële omzendbrief NPU-1).

Lebbeke beschikt over een Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan, opgemaakt is volgens voornoemde wetgeving.
Hierbij vindt u een korte omschrijving van de verschillende onderwerpen die de basis zijn van het GANIP.

Wat zijn noodplannen?

Volgens de bepalingen van het K.B. van 16/02/2006, uitgewerkt in de Ministeriële omzendbrieven NPU-1, 2 en 3, dient elke gemeente een nood- en interventieplan op te maken.
Er bestaat een ‘gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP), dat het multidisciplinaire optreden regelt tijdens noodsituaties.
Dit GANIP wordt aangevuld met ‘bijzondere nood- en interventieplannen’ (BNIP’s), die opgesteld worden voor bijzondere risico’s die gelegen zijn op het gemeentelijke grondgebied.
Verder bestaan er ook nog monodisciplinaire plannen, die per discipline (zie verder) worden opgemaakt.

De belangrijkste BNIP’s zijn die voor rusthuizen, onderwijsinstellingen, industriële bedrijven en voor evenementen en manifestaties.

In het GANIP van onze gemeente is een risico-inventaris opgenomen die door de veiligheidscel werd goedgekeurd. Voor elk risico werd een actiekaart opgesteld, die voor de hulpdiensten een hulpmiddel zal zijn bij interventies op het desbetreffende risico.

Bedrijven, scholen, rusthuizen, enz. … moeten over een intern noodplan met een alarmeringssysteem en een evacuatieplan beschikken.
Dit plan voorziet in maatregelen bij ramptoestanden binnen de muren van hun instelling, bedrijf, ….

De veiligheidscel zorgt voor de opmaak en het up-to-date houden van zowel het GANIP als  elk BNIP.