Veiligheidscel

Omdat noodplanning vraagt om een multidisciplinaire aanpak, heeft elke gemeente een veiligheidscel opgericht.

Deze veiligheidscel staat in voor:

De burgemeester zit de veiligheidscel voor en wordt bijgestaan door een vertegenwoordiger van elke discipline. Ook de ambtenaar noodplanning en twee medewerkers, waaronder een secretaris, maken deel uit van deze veiligheidscel.

De disciplines:

Elke noodsituatie wordt bestreden door verschillende teams die in de rampenbestrijding disciplines worden genoemd.
Er zijn vijf disciplines:

Elke discipline dient een monodisciplinair interventieplan ter beschikking te hebben (deze plannen zijn een bijlage bij het GANIP).

Om tijdens een ramp een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende disciplines mogelijk te maken, is het uiteraard belangrijk dat elke discipline haar taken voldoende kent, er voldoende overleg is tussen de verschillende disciplines en de beslissingen die tijdens een rampsituatie moet genomen worden eenduidig en uitvoerbaar zijn.
De coördinatie gebeurt uiteraard binnen iedere discipline op zich.

Discipline 1: De hulpverleningsoperaties (brandweer).

De leiding van de hulpverleningsoperaties berust bij de directeur brandweer of de Dir-Bw.
De voornaamste opdrachten betreffende de hulpverleningsoperaties zijn:

Discipline 2: De geneeskundige, sanitaire en psychosociale hulpoperaties.

De leiding van discipline 2 berust bij de federale gezondheidsinspecteur bijgestaan door de directeur medische hulpverlening.
De voornaamste opdrachten van discipline 2 zijn:

De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

Discipline 3: De politie van de plaats van de noodsituatie.

De leiding van discipline 3 is een opdracht van de directeur politie.
De voornaamste opdrachten van discipline 3 zijn:

De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

Discipline 4: De logistieke bijstand.

De leiding van discipline 4 is in handen van de directeur logistiek.
De voornaamste opdrachten van discipline 4 zijn:

De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

Discipline 5: Informatie.

De leiding van discipline 5 is in handen van de directeur informatie.
De voornaamste opdrachten van discipline 5 zijn:

De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

Samenstelling van de veiligheidscel: