documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Noodsituatie

Een noodsituatie wordt gecoördineerd tussen twee organen, de operationele commandopost of CP-OPS en het gemeentelijke coördinatiecomité of GCC.

 • Operationele Commandopost (CP-OPS):

De CP-OPS is de bevelstructuur op het terrein. De brandweer is, in de meeste gevallen, verantwoordelijk voor de opbouw ervan.
De CP-OPS is samengesteld uit vertegenwoordigers van elke discipline.
De voornaamste opdracht is het verzamelen van gegevens over de ramp en het informeren van het GCC.
De vertegenwoordigers van de CP-OPS nemen alleen operationele beslissingen.

 • Het gemeentelijke coördinatiecomité (GCC):

Is een niet-permanent orgaan. Komt enkel samen wanneer dit vereist is (in grote crisissituaties).
Zij vergaderen steeds in een vooraf bepaald gebouw, in de omgeving van de ramp, maar buiten de gevarenzone.
Afhankelijk van de fasering, kan dit een gemeentelijk-, een provinciaal- of een federaal coördinatiecomité zijn.
Het GCC heeft een beslissingsopdracht en zoekt naar oplossingen op vragen afkomstig van de CP-OPS.
Het GCC heeft ook een communicatieopdracht naar de bevolking, de slachtoffers en de pers.

Alarmfasen:

Het niveau van het crisisbeheer (en de noodplanning) wordt bepaald op basis van volgende criteria:

 • feiten
 • aantal slachtoffers
 • milieueffecten
 • economische weerslag
 • sociale weerslag
 • benodigde middelen
 • aard van de noodsituatie

GEMEENTELIJKE FASE
De gemeentelijke fase heeft betrekking op de interventie van de lokale hulpdiensten voor een gebeurtenis waarvan de gevolgen beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente.
De operationele en de beleidscoördinatie worden verzekerd door de burgemeester.
Deze fase wordt afgekondigd door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Hij brengt daarvan de gouverneur op de hoogte.

PROVINCIALE FASE
De provinciale fase heeft betrekking op de interventie van de verschillende hulpdiensten wanneer:

 • ofwel de omvang van de noodsituatie een beheer ervan door de gouverneur is vereist;
 • ofwel de directe gevolgen van de noodsituatie het grondgebied van de gemeente overschrijden.

De operationele en de beleidscoördinatie worden vanaf dan verzekerd door de gouverneur.
Deze fase wordt afgekondigd door de gouverneur of zijn afgevaardigde. Hij brengt daarvan de Minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte.

FEDERALE FASE
De federale fase kan onder andere afgekondigd worden indien de gebeurtenissen zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één provincie of er meer middelen nodig zijn dan die waarover de gouverneur beschikt.
De operationele en de beleidscoördinatie worden verzekerd door de Minister van Binnenlandse Zaken.
Deze fase wordt afgekondigd door de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde.

Crisiscommunicatie:

Crisiscommunicatie is van cruciaal belang tijdens een ramp. Het is belangrijk dat correcte informatie wordt meegegeven, zodat onnodige paniek kan vermeden worden.
Op het gemeentelijk niveau is het de burgemeester die instaat voor de informatiedoorstroming. Hij doet dit in eigen persoon of via de gemeentelijke persverantwoordelijke.

Het informatiepakket kan in drie luiken opgesplitst worden:
1/Informatie aan de slachtoffers en hun familie:
het is zeer belangrijk dat de dichtst betrokkenen snel de juiste informatie krijgen.

2/Praktische informatie aan de bevolking:
de lokale politie en technische dienst van de gemeente worden belast met de onontbeerlijke informatie naar de bevolking toe en kunnen daarvoor gebruik maken van één of meerdere middelen:

 • alarmsirenes;
 • wagens met geluidsversterkers;
 • radio en televisie.

Volgende informatie wordt doorgegeven

 • wat is er precies gebeurd?
 • Wat zijn de gevolgen?
 • Moet men bepaalde medicijnen innemen?
 • Waarschuwingen met het gebruik van water en voedsel?
 • Waarschuwen aan automobilisten om de geteisterde zone te verlaten;
 • … .

3/Informatie aan de pers:
Via persberichten worden de verschillende media op de hoogte gebracht van het gebeuren.
Ze krijgen informatie omtrent de plaats van het gebeuren, de aard van het ongeval en de te nemen maatregelen door de bevolking.
Deze informatie wordt gegeven door de burgemeester, voorzitter GCC.