documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Belangrijke informatie voor inrichters van evenementen en manifestaties op het grondgebied van de gemeente:

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 voorziet o.a. de rol van de veiligheidscel. Zo dient de veiligheidscel rekening te houden met gesignaleerde risico’s.
Iedereen die een evenement of manifestatie op het grondgebied van de gemeente organiseert is verplicht dat vooraf te laten weten aan de veiligheidscel.

De organisatie moet een volledig dossier indienen over de geplande manifestatie of het evenement.
De betrokken organisator(en) zal(zullen) samen met de betrokken disciplines van de veiligheidscel dit dossier uitvoerig bespreken, en bepalen welke veiligheidsmaatregelen al dan niet dienen genomen te worden, om dit evenement of deze manifestatie veilig te laten verlopen.
Deze aangifteplicht geldt voor alle evenementen of manifestaties die een gevaar zouden kunnen opleveren op het grondgebied van onze gemeente. Het is de veiligheidscel die hierover zal oordelen.

De aangifte dient ten minste 4 maand vóór de startdatum van het evenement of de manifestatie toe te komen bij de veiligheidscel, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

Bijkomende informatie kan je steeds bekomen bij één van de leden van de veiligheidscel of op het:
Administratief Centrum
t.a.v. David Moens
Flor Hofmanslaan 1
9280 Lebbeke
052/46 82 37