documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Uitleendienst

Openingsuren

Het gemeentebestuur stelt audio-, visueel, tentoonstellings- en feestmateriaal ter beschikking van de jeugd-, sport- en culturele verenigingen, instellingen en diensten die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad of die door het college van burgemeester en schepenen erkend zijn en van alle onderwijsinstellingen.
Een beperkt gedeelte van het materiaal kan ook aangevraagd worden voor privégebruik tegen de vastgestelde retributie.

Aanvragen gebeuren ten vroegste zes maanden en ten laatste vier weken voor de datum van het gewenste gebruik. Latere aanvragen kunnen ingewilligd worden voor zover de werking en organisatie van de uitleendienst dit toestaat.

Een catalogus met het uit te lenen materiaal kan je aanvragen bij de uitleendienst en vind je ook op hieronder.

PDFFolder uitleendienst
PDFLijst open aanplakborden
PDFLijst gesloten aanplakborden
PDFUittreksel politiereglement: Publiciteit, aanplakkingen, aanbrengen van spandoeken en opschriften
PDFReglement uitleendienst