documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Werken

Wie?

Wie komt in aanmerking om PWA werk te doen ?

  • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die gedurende meer dan 2 jaar (of 6 maand vanaf 45 jaar) werkloos zijn
  • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden werden vergoed
  • Personen die het leefloon of financiële sociale bijstand van het OCMW genieten, en die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

Wie kan een beroep doen op het PWA ?

Er zijn vijf grote categorieën gebruikers:

  • Privé-personen
  • Plaatselijke overheden : gemeente en OCMW
  • VZW's en andere niet-commerciële verenigingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Bedrijven uit land- en tuinbouw