documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

14 oktober: verkiezingen

- Op zondag 14 oktober zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad.
- In België geldt de stemplicht, je moet dus gaan stemmen. Ook je oproeping als bijzitter mag je niet negeren. Je kan veroordeeld worden als je je burgerplichten omzeilt.
- De stembureaus zijn geopend van 8 tot 15 uur.
- Je gaat stemmen in de gemeente waar je op 1 augustus woonde.
- Je brengt je oproepingskaart en identiteitskaart mee.
- Geen oproepingskaart gekregen? Je kan een duplicaat aanvragen op het administratief centrum. 
- Identiteitskaart verloren? Je kan een attest krijgen op het administratief centrum Op 14 oktober kan je er terecht tussen 8u en 13u.

Volmacht

  • Wie om studie-, beroeps-, geloofs- of medische redenen niet kan gaan stemmen, kan aan iemand anders een volmacht geven. U moet dan wel een volmachtformulier invullen. Deze formulieren zijn beschikbaar op www.vlaanderenkiest.be. Download het formulier, print het uit, vul het in en geef het mee met de persoon die in uw plaats gaat stemmen. U kunt een volmachtformulier ook afhalen in het administratief centrum.
  • Wie om privéredenen in het buitenland verblijft, kan ook een volmacht aan iemand anders geven. U moet dan wel tijdig een attest aanvragen bij het gemeentebestuur. Dit attest kunt u krijgen door bewijsstukken van tijdelijk verblijf in het buitenland voor te leggen. Als u die bewijsstukken niet kan voorleggen, tekent u een 'verklaring op erewoord'.
  • U mag maar voor één andere persoon bij volmacht stemmen. 
  • Degene die de volmacht krijgt, moet gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. 
  • Meer info over volmachten: www.vlaanderenkiest.be/faq/wanneer-kan-u-bij-volmacht-stemmen

Voordracht kandidaten gemeenteraadsverkiezingen

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Lebbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende adres: 

Gemeentehuis (eerste verdieping – Raadzaal)
Grote Plaats 1
9280 Lebbeke

Voordrachtsakten die na die datum worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

De kandidaten die de voordrachtsakten hebben ingediend, kunnen ter plaatse inzage krijgen van alle ingediende voordrachtsakten. Ze kunnen hun opmerkingen schriftelijk aan het gemeentelijk hoofdbureau meedelen.

De voordrachtsakten liggen op de volgende dagen ter inzage:
-  op zaterdag 15 september 2018, van 9 uur tot 12 uur en van 13 tot 18 uur
Gemeentehuis Grote Plaats 1

- op maandag 17 september 2018, van 13 tot 16 uur
gemeentesecretariaat Flor Hofmanslaan 1

Op dinsdag 18 september 2018 (26ste dag voor de verkiezingen), tussen 13 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen de aanvaarding van een of meer kandidaten indienen. Bij hun afwezigheid kan ook een van de kandidaten die op een aanvaarde of afgewezen lijst staat, een dergelijk bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift wordt tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau overhandigd. Plaats : Gemeentesecretariaat Flor Hofmanslaan 1

Op donderdag 20 september 2018 (24ste dag voor de verkiezingen), tussen 14 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag na de afsluiting van de kandidatenlijst ingeroepen zijn. Als die onregelmatigheid te maken heeft met de onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels. Bij hun afwezigheid kan ook een van de kandidaten die op een aanvaarde of afgewezen lijst staat, een dergelijke memorie indienen. De memorie wordt tegen ontvangstbewijs bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau ingediend.
Plaats : Gemeentesecretariaat Flor Hofmanslaan 1

Dezelfde personen kunnen tot 16 uur op donderdag 20 september 2018 bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een verbeteringsakte indienen.
Plaats : Gemeentesecretariaat Flor Hofmanslaan 1

Het gemeentelijk hoofdbureau komt samen op donderdag 20 september 2018, om 16 uur. Tijdens die vergadering doet het gemeentelijk hoofdbureau uitspraak over de bezwaren en de neergelegde akten, en sluit het de kandidatenlijst definitief af. De personen die een lijst hebben ingediend, mogen die vergadering bijwonen. Alleen als de indieners van de lijsten niet aanwezig zijn, kunnen de kandidaten die op dinsdag 18 september 2018 een bezwaarschrift hebben ingediend, of die op donderdag 20 september 2018 een memorie of een verbeteringsakte hebben ingediend, aan die vergadering deelnemen.
Plaats : Gemeentesecretariaat Flor Hofmanslaan 1

Als de verkiesbaarheid van een kandidaat betwist wordt, mogen die kandidaat en de indiener van het bezwaar in elk geval de vergadering bijwonen, hetzij persoonlijk, hetzij bij gemachtigde. Ook de getuigen die overeenkomstig artikel 77 en artikel 110 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet zijn aangewezen, mogen op de vergadering aanwezig zijn.

Als er beroep werd aangetekend bij het hof van beroep, vergadert het gemeentelijk hoofdbureau opnieuw op maandag 24 september 2018 (20ste dag voor de verkiezingen), om 18 uur. Tijdens die vergadering worden de verrichtingen uitgevoerd die wegens dat beroep waren uitgesteld.

Vanaf dinsdag 25 september 2018 (19de dag voor de verkiezingen) deelt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de officiële kandidatenlijst mee aan de regelmatig voorgedragen kandidaten en eventueel aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, als zij daarom vragen.

Op dinsdag 9 oktober 2018 (5de dag voor de verkiezingen), van 14 tot 16 uur, neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de lijst van de getuigen van de stem- en telbureaus in ontvangst.
Plaats : Gemeentehuis Grote Plaats 1

PDFIndienen voordrachtakten

Voordracht kandidaten provincieraadsverkiezingen

De voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau deelt de provincieraadskiezersvan het provinciedistrict Dendermonde - Sint-Niklaas mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende adres: 

Dienst burgerzaken stad Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas (via middenbeuk en aanmelden bodekamer)

Voordrachtsakten die na die datum worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

De kandidaten die de voordrachtsakten hebben ingediend, kunnen ter plaatse inzage krijgen van alle ingediende voordrachtsakten. Ze kunnen hun opmerkingen schriftelijk aan het provinciedistrictshoofdbureau meedelen.

De voordrachtsakten liggen op de volgende dagen ter inzage:
-  op zaterdag 15 september 2018, van 9 uur tot 12 uur en van 13 tot 18 uur
- op maandag 17 september 2018, van 13 tot 16 uur

Op dinsdag 18 september 2018 (26ste dag voor de verkiezingen), tussen 13 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen de aanvaarding van een of meer kandidaten indienen. Bij hun afwezigheid kan ook een van de kandidaten die op een aanvaarde of afgewezen lijst staat, een dergelijk bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift wordt tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau overhandigd.

Op donderdag 20 september 2018 (24ste dag voor de verkiezingen), tussen 14 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag na de afsluiting van de kandidatenlijst ingeroepen zijn. Als die onregelmatigheid te maken heeft met de onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels. Bij hun afwezigheid kan ook een van de kandidaten die op een aanvaarde of afgewezen lijst staat, een dergelijke memorie indienen. De memorie wordt tegen ontvangstbewijs bij de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau ingediend.

Dezelfde personen kunnen tot 16 uur op donderdag 20 september 2018 bij de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau een verbeteringsakte indienen.

Het provinciedistrictshoofdbureau komt samen op donderdag 20 september 2018, om 16 uur. Tijdens die vergadering doet het provinciedistrictshoofdbureau uitspraak over de bezwaren en de neergelegde akten, en sluit het de kandidatenlijst definitief af. De personen die een lijst hebben ingediend, mogen die vergadering bijwonen. Alleen als de indieners van de lijsten niet aanwezig zijn, kunnen de kandidaten die op dinsdag 18 september 2018 een bezwaarschrift hebben ingediend, of die op donderdag 20 september 2018 een memorie of een verbeteringsakte hebben ingediend, aan die vergadering deelnemen.

Als de verkiesbaarheid van een kandidaat betwist wordt, mogen die kandidaat en de indiener van het bezwaar in elk geval de vergadering bijwonen, hetzij persoonlijk, hetzij bij gemachtigde. Ook de getuigen die overeenkomstig artikel 77 en artikel 110 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet zijn aangewezen, mogen op de vergadering aanwezig zijn.

Als er beroep werd aangetekend bij het hof van beroep, vergadert het provinciedistrictshoofdbureau opnieuw op maandag 24 september 2018 (20ste dag voor de verkiezingen), om 18 uur. Tijdens die vergadering worden de verrichtingen uitgevoerd die wegens dat beroep waren uitgesteld.

Vanaf dinsdag 25 september 2018 (19de dag voor de verkiezingen) deelt de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau de officiële kandidatenlijst mee aan de regelmatig voorgedragen kandidaten en eventueel aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, als zij daarom vragen.