documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Verkiezingen op 26 mei

Op zondag 26 mei vinden er opnieuw verkiezingen plaats, dan wordt gestemd voor het Vlaamse, federale en Europese parlement.

Waar en wanneer kunt u stemmen?

Een tweetal weken voor de verkiezingen worden de oproepingsbrieven verstuurd. Daarop staat vermeld op welke plaats u moet gaan stemmen. Alle stembureaus zijn open van 8u tot 16u.

Geen oproepingsbrief gekregen? U kan een duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken in het administratief centrum Flor Hofmanslaan 1, tot 26 mei om 13u.

Hoe stemt u?

In Lebbeke wordt elektronisch gestemd. Hier vindt u een filmpje van hoe dit in zijn werk gaat. U ontvangt van de voorzitter van het kiesbureau een chipkaart. Om te stemmen, steekt u deze kaart in de kaartlezer van de stemcomputer. Daarna volgt u de instructies op het scherm.

U kiest eerst voor de verkiezing van het Europese Parlement, vervolgens voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en tenslotte voor het Vlaams Parlement.

Per verkiezing kunt u enkel een stem uitbrengen binnen een en dezelfde lijst van een politieke partij. Er zijn verschillende manieren om geldig te stemmen:

  • Een lijststem bovenaan uitbrengen.
  • Eén of meer voorkeurstemmen uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten op de lijst.
  • Een lijststem en één of meer voorkeurstemmen uitbrengen. Enkel uw voorkeurstemmen tellen mee.
  • U kunt ook blanco stemmen. Ongeldig stemmen is met een stemcomputer niet mogelijk.

Na de laatste bevestiging drukt de stemcomputer een stembiljet (papieren bewijsstuk) af. Op dit stembiljet staat (staan) uw uitgebrachte stem(men) zowel in de vorm van een barcode als in getypte vorm. Zo kan u controleren of uw stem juist werd opgenomen.
U neemt de chipkaart terug en vouwt het stembiljet dubbel met de bedrukte kant naar binnen. Vervolgens geeft u de chipkaart terug aan de voorzitter en scant u, onder toezicht van de voorzitter, de barcode op het stembiljet met de elektronische stembus, waarna u het stembiljet in de gleuf steekt.

Stemmen met volmacht

In België geldt de stemplicht, u moet dus gaan stemmen.
Als u op zondag 26 mei om een gegronde reden niet kan stemmen, kunt u iemand een volmacht geven. U vult het volmachtformulier in en voegt een attest toe waarin vermeld staat waarom u niet kan gaan stemmen (bv. een attest van de dokter, werkgever …). Dit geeft u, samen met uw oproepingskaart mee aan de persoon die voor u zal stemmen. Elke kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen en hij/zij moet gaan stemmen in uw stembureau.

Het volmachtformulier kunt hieronder downloaden:
PDFVolmachtformulier 

Als u om privéredenen in het buitenland bent, kunt u ook een volmacht geven. U moet dan wel tijdig een attest aanvragen bij het gemeentebestuur. Dit attest kunt u krijgen door bewijsstukken van uw tijdelijk verblijf in het buitenland voor te leggen. Als u dit niet kan, tekent u een ‘verklaring op erewoord’.