documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Verko schort asbestinzameling via recyclagepark tijdelijk op

Op basis van een rapport van de arbeidsinspectie (FOD Waso) blijkt dat de vele maatregelen die Verko op zijn recyclageparken reeds neemt in verband met asbest nog niet volstaan om de gezondheid van het personeel 200% te garanderen. Daarom besluit de voorzitter van Verko na ruggespraak met de raad van bestuur én met de steun van alle burgemeesters in de regio Dendermonde-Wetteren om de asbestinzameling op de 10 recyclageparken van Verko tijdelijk op te schorten tot 4 september 2017 in afwachting van een akkoord van de arbeidsinspectie.

Wie thuis tijdens verbouwingswerken asbest wil verwijderen, kan beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf voor de afbraak en afvoer van het ingezamelde materiaal ofwel het verwijderde asbest tijdelijk in plastic verpakken en bewaren tot de inzameling ervan opnieuw toegelaten is op het recyclagepark.

Nieuwe regeling inzameling afgedankte zaklampen

Vanaf 1 juli 2014 worden afgedankte zaklampendoor Recupel ingezameld en verwerkt. Afgedankte zaklampen horen dus niet langer thuis in de Bebat-inzamelbox op het containerpark, maar wel in de palletbox met het kleine elektroafval. Opgelet: het gaat enkel om de zaklampen zelf. Voor de batterijen wijzigt niets, die kan men op het containerpark nog steeds deponeren in de inzameltonnen van Bebat.

Regels voor een vlot bezoek aan het containerpark

 VerkoPersbericht

Begin mei 2013 maakte u voor het eerst kennis met het nieuwe toegangssysteem van het containerpark. Het was bij het eerste bezoek misschien even wennen aan het gebruik van de betaalautomaat en de zuilen bij de in- en uitgang, maar wie de procedure volgt zoals het hoort, zal gemerkt hebben dat ook met het nieuwe systeem een vlotte doorgang wel degelijk mogelijk blijft.

Om een vlot bezoek te blijven garanderen, verzoekt Verko, om conform het containerparkreglement, alle afvalfracties eerst thuis grondig voor te sorteren, zodat u op het park snel alle materialen in de juiste container kan plaatsen. De parkwachter heeft het recht om de aanvoer van ongesorteerde afvalsoorten te weigeren. Vermijd dus een onaangename verrassing door vooraf al bijvoorbeeld hout bij hout, metaal bij metaal, PMD bij PMD, …  bij elkaar te plaatsen in uw autokoffer of aanhangwagen. Zo is het ook makkelijker voor de parkwachters om snel een idee te krijgen van de aangevoerde hoeveelheden en de verschillende fracties. De infoborden vóór elke container informeren u over de toegelaten inhoud. Bij twijfel adviseert de parkwachter u graag over een correcte sortering.

Na het uitladen, dient u aan de betaalautomaat op het park uw betaling uit te voeren. Dit kan enkel met een bankkaart of met munten. Voor de algemene veiligheid op het park wil Verko de betaling met de bankkaart stimuleren. Betalen met bankbiljetten is niet mogelijk! Wat ook mogelijk is, is de keuze om een provisie op te bouwen waarvan automatisch het verschuldigde bedrag wordt afgehouden op het moment dat u het park verlaat. Zo lang er voldoende provisie aanwezig is, is er geen verdere actie aan de betaalautomaat nodig.

Vergeet ook niet bij elk bezoek uw identiteitskaart mee te nemen, want die heeft u nodig bij het aanmelden, betalen en verlaten van het park. Een asbestkaart heeft u niet meer nodig. Elk gezin mag nog steeds jaarlijks 10 gratis asbestplaten naar het containerpark brengen, maar het resterend saldo wordt voortaan geregistreerd op de identiteitskaart.

bezoek CP piepschuim sorteren puin sorteren

Aanpassing Verko-tarieven containerpark

VerkoPersbericht

Sinds 1 juni 2012 zijn het Materialendecreet en het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) van kracht. Deze bevatten een aantal belangrijke passages over het harmoniseren van de gemeentelijke afvalbelastingen. Gemeenten moeten nog meer dan vroeger het principe 'de vervuiler betaalt' doorvoeren, rekening houdend met een aantal minimale en maximale tarieven. Ook moet er een duidelijk verband zijn tussen de prijs om zich te ontdoen van het afval en de werkelijke kostprijs. De vervuiler doet hiermee een bijdrage aan de financiering van het afvalbeleid en het gedrag van de vervuiler wordt gestuurd naar milieuvriendelijkere oplossingen. Vandaar dat Verko verplicht is om zijn tarieven voor de containerparken aan te passen. Deze nieuwe tarieven gaan in op 1 oktober 2013.

Aanpassing tarieven
Verko zal het toegangsgeld voor zijn containerparken verhogen van één naar twee euro. Ook voor het tarief dat van toepassing is op het aanbrengen van grofvuil is een wijziging voorzien. Burgers zullen vanaf 1 oktober maximum één kubieke meter grofvuil per dag naar het containerpark mogen brengen en dus niet langer anderhalve kubieke meter. Wie minder dan een halve kubieke meter aanvoert, betaalt hiervoor twee euro. Vanaf een halve kubieke meter grofvuil tot één kubieke meter betaalt de bezoeker vier euro.

De vervuiler betaalt
De hogere tarieven passen in het wettelijk kader om wie thuis meer afval produceert, ook meer te laten betalen. Het verwerken van grofvuil en restafval gebeurt via verbranding en is, op het gecontroleerd storten van afval na, de  meest milieuonvriendelijke en duurste techniek om afval uit de maatschappij te weren. Door het invoeren van een tarief voor grofvuil wordt de burger ontraden om grofvuil te produceren. Deze specifieke afvalfractie kan dikwijls vermeden worden door te kiezen voor recycleerbare producten of door het grofvuil verder te sorteren in houtafval, metaalafval, … .

Meer artikelen...

  1. Containerparken