documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Afvalophalingen

Via VERKO worden voor 8 verschillende fracties huis-aan-huis-ophalingen georganiseerd: huisvuil, PMD, papier en karton, GFT, grof huisvuil, gemengde metalen, snoeihout, houtafval.
De ophalingen starten vanaf zeven uur 's morgens. U mag het afval vanaf 20u de dag voordien klaarzetten. De ophaaldata en de uitleg betreffende de verschillende deelstromen kan u terugvinden op de ophaalkalender die  jaarlijks aan huis wordt bezorgd. Indien u deze verliest, kan u steeds een bijkomend exemplaar bekomen bij de milieudienst, het containerpark, de dienst burgerzaken, de financiële dienst en in de bibliotheken.


PDFAfvalkalender Verko 2019

Afvalophaling bij wegenwerken

Als gevolg van wegenwerken in uw straat kan het afval soms niet voor uw huis worden opgehaald. Daarom vragen wij aan de bewoners om hun afval op de voorziene dagen voor 7 uur ’s morgens of de avond voordien na 20u te deponeren aan het begin of einde van de werfzone en dit voor de duur van de werken. Vergeet niet uw huisnummer of naam op uw GFT-container te vermelden, zodat die steeds weer op de juiste plaats terechtkomt.
Inwoners die moeilijk te been zijn, worden gevraagd de gemeente hiervan te verwittigen en mogen hun afval voor hun woning laten staan. 

Huisvuilzakken

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2015.

ZAKKEN 1 rol huisvuilzakken 60 liter (10 zakken)
17,50
  1 rol huisvuilzakken 30 liter (20 zakken)
18,00
  1 rol PMD-zakken 60 liter (20 zakken)
2,40
       
STICKERS (enkel bij oude vuilniszakken)    
  restafvalzak 60 liter €0,50  

 ! Verkochte huisvuilzakken en stickers worden niet teruggenomen.

VERKOOPPUNTEN: HUISVUILZAKKEN EN PMD-ZAKKEN

VERKOOPPUNTEN: GFT-STICKERS

VERKOOPPUNTEN: GROFVUILSTICKERS EN HONDENPOEPZAKJES

  • Administratief centrum Flor Hofmanslaan 1 Lebbeke

Ombudsdienst Verko

Ombudsdienst Verko
Eind 2001 werd bij de intercommunale Verko een ombudsdienst voor de afvalinzameling opgestart.
U kan bij deze dienst terecht voor al uw vragen en klachten in verband met de inzameling aan huis van uw afval.
De ombudsdienst is bereikbaar op het gratis groene nummer 0800/92 992