Bedrijfsafval

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) maakt een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen:

Op het containerpark mogen uitsluitend afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong aangevoerd worden. Het aanbrengen van bedrijfsafval is uitgesloten tenzij in volgende gevallen:

Bedrijfsafvalstoffen moeten door (private) ophalers ingezameld worden om bij erkende verwerkers verwerkt te worden. Private overbrengers van bedrijfsafvalstoffen zijn terug te vinden in de Gouden Gids. De lijst van de erkende overbrengers is terug te vinden op de website van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)