documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Energieleningen

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink besparen op de energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Een energiezuinige verbouwing hoeft niet duurder te zijn dan een andere verbouwing. Als Lebbekenaar kan je via de vzw BEA (Beheer Energie Aalst) goedkoop een bedrag ontlenen om energiebesparende investeringen mee uit te voeren.

Er kan een maximumbedrag ontleend worden van 10.000 euro per dossier en de terugbetalingstermijn beloopt maximum 5 jaar.
Er wordt geleend aan een zéér voordelige intrestvoet van 2%.

Voor wie?
vzw BEA heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met 9 steden en gemeenten nl. Dendermonde, Wetteren, Wichelen, Laarne, Berlare, Zele, Hamme, Lebbeke en Buggenhout.

Iedereen kan een energielening aanvragen zonder inkomensgrens. Er is echter speciale aandacht voor wie het financieel niet zo breed heeft (doelgroep).

Alle info vind je op www.vzwbea.be.

 

Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw en aangescherpte EPB-eisen vanaf 2014

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil aangescherpt. Nieuwe gebouwen met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2014 mogen nog maximaal een E-peil van E60 behalen, in plaats van E70 en worden ook verplicht om de muren, daken, vloeren, vensters,... nog beter te isoleren.

Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, is er de keuze uit:

 • Een van de volgende zes maatregelen toepassen in de woning:
  • een zonneboiler*;
  • een PV-installatie*;
  • een warmtepomp*;
  • een biomassa-installatie*;
  • een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling;
  • een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie.

  * de geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve voorrwaarden voldoen (bv. oriëntatie, rendement, ...)

 • een combinatie van één of meerdere van de zes maatregelen toepassen, zodat een productie van 10kWh/m² of meer wordt behaald.

Voor woningen die aan deze nieuwe EPB-regelgeving niet kunnen voldoen, wordt het maximale E-peil 10% verlaagd. Die woningen moeten voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen, ...

Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woongebouwen met meer dan één wooneenheid worden er nieuwe EPB-eisen opgelegd.

Meer info:
www.energiesparen.be/epb/groeneenergie
www.energiesparen.be/epb/welkeeisen  

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds november 2008 is het EPC of energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van appartementen en woningen. Sinds januari 2009 is het document ook verplicht geworden bij de verhuur van wooneenheden zoals woningen, appartementen en woongebouwen. In het EPC vindt u meer informatie over de energiezuinigheid van een woning.

Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoniet loopt de eigenaar risico op een boete. Een EPC moet dus aanwezig zijn voor ondertekening van het compromis of de akte. Op die manier worden potentiële kopers en huurders geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning.

Verkopers en verhuurders moeten een beroep doen op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning.

Onderstaande website wil een link zijn tussen de (lokale) energiedeskundigen en de aanschaffers van een energieprestatiecertificaat. Je kan er tevens terecht voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat.
www.epcdeskundigen.be

 

Duurzaam energieverbruik

energie

 

Energie is in onze huidige samenleving onmisbaar geworden. Voor al onze dagdagelijkse bezigheden hebben we één of andere vorm van energie nodig. Maar het veelvuldig gebruik van energie heeft ook gevolgen. 

Energiebronnen zoals olie, aardgas en steenkool zijn niet onuitputtelijk. De verbranding van deze grondstoffen zorgt bovendien voor milieuproblemen, zoals de steeds toenemende luchtvervuiling. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties nog over voldoende reserves beschikken en kunnen leven in een aangename omgeving, wordt het hoog tijd om rationeel met energie om te springen.

Lees meer: Duurzaam energieverbruik