documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Rooien van bomen

Stedenbouwkundige vergunning

Bij het rooien van bomen waarvan de omtrek op 1 m hoogte meer is dan 1 m of bij het rooien van een privé-bos, zonder heraanplanting, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.
Deze dossiers worden behandeld door de dienst stedenbouw. 

U kan dit aanvragen via onderstaand formulier:
PDF Kappen van bomen

Kapmachtiging
Bij het rooien van een privé-bos, mits heraanplanting, primeert steeds het bosdecreet.
Proceduretijd: 60 kalenderdagen.

Aanvragen
Het aanvraagformulier vindt u op www.bosengroen.be > wetgeving en subsidies > wetgeving > bosdecreet > kapmachtiging. 
De aanvraag moet ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos van de provincie Oost-Vlaanderen.
Meer informatie kunt u bekomen bij deze dienst. Alle contactgegevens vindt u op de website van het Agentschap.