documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Ruimtelijke ordening

 Openingsuren

Staat in voor het ruimtelijk beleid op planniveau zoals:

 • Gewestplan
 • Gemeentelijk structuurplan
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Stedenbouwkundige verordeningen
 • Gecoro
 • Opmaak en beheer van het :    
  • vergunningenregister
  • Plannenregister
  • Onbebouwd percelenregister
 • Uittreksels uit het vergunningenregister ten behoeve van notarissen en vastgoedmakelaars

Bouwovertredingen

Een bouwmisdrijf is o.a. een werk/handeling dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van een stedenbouwkundige vergunning, voorschriften van het gewestplan e.a.
Bouwmisdrijven dienen gemeld te worden bij de lokale politie.

Inzage plannen

Wie dit wenst, kan het gewestplan komen inkijken, alsook de bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), verkavelingsplannen met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en plannen van een dossier in openbaar onderzoek.