documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Inzage RUP Patmoes

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat het ruimtelijk uitvoeringsplan Patmoes, voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van zestig dagen van 6 maart 2017 tot en met 4 mei 2017. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2017 voorlopig vastgesteld. 

Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u, dinsdag ook van 13.00 u tot 19.00 u, in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke. 
U kan het dossier ook hieronder downloaden:
PDFRUP Patmoes_Toelichtingsnota_20170207_OO
PDFRUP Patmoes_Stedenbouwkundige voorschriften_20170206_OO
PDFRUP Patmoes_Grafisch plan_OO
PDFRUP Patmoes_Grafisch plan_compensatie_OO
PDFRUP Patmoes_Feitelijke toestand_OO
PDFRUP Patmoes_Juridische toestand_OO
PDFRUP Patmoes_Planbaten_OO
PDFRUP Patmoes_kaartenbundel
PDFRUP Patmoes_beslissing MER - ontheffing

Iedereen die omtrent dit voorontwerp bezwaren of opmerkingen heeft, moet dit  schriftelijk melden per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 4 mei 2017, aan het secretariaat van de GECORO, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.