documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bekendmaking MER-screening RUP Reebroeck

De gemeente Lebbeke is bezig met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Reebroeck. 

Door het Departement Leefmilieu, Natuur  en Energie werd geoordeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

Een plan-milieueffectrapport (plan_MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van plannen. Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

De documenten en de beslissing inzake de plan-MER-plicht worden bekendgemaakt van 9 maart 2017 tot en met 7 april 2017 en zijn raadpleegbaar op de webstek van de dienst MER (www.mervlaanderen.be), u kan ze ook hieronder downloaden of u kan deze komen inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening op het administratief centrum van het gemeentebestuur, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke, elke werkdag van 8.30u tot 12u, dinsdag bijkomend van 13u tot 19u.
PDFMER-dossier RUP Reebroeck