documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat en waarom ?

  • Stedenbouwkundige verordeningen zijn bindende regels op gemeentelijk niveau.
  • Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels op voor vergunningsplichtige werken.
  • Een stedenbouwkundige verordening kan ook een vergunningsplicht opleggen voor van vergunning vrijgestelde werken.

Welke verordeningen zijn goedgekeurd ?

  • Stedenbouwkundige verordening op schotelantennes.
  • Stedenbouwkundige verordening op het overwelven van baangrachten.

Kan ik hiervan een kopie bekomen ?