Downloadpagina

Stedenbouwkundige aanvragen

PDFAanstiplijst brandpreventie bouwaanvraag
linkAanstiplijst Vlaamse verordening hemelwater (stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en meldingen)
link
Aanstiplijst Vlaamse verordening hemelwater (verkavelingsaanvragen)
PDFInfofiche Eandis
PDFHandleiding voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning
PDFReglement appartementen - aardgas - privé
PDFReglement sociale appartementen en wooncomplexen - sociale verkaveling- aardgas
PDFReglement appartementen - elektriciteit - privé
PDFReglement sociale appartementen en wooncomplexen - sociale verkaveling - elektriciteit
PDFStatistisch formulier model I
PDFStatistisch formulier model II
linkAanstiplijst toegankelijkheid openbare gebouwen en meergezinswoningen
Rooien van bomen (terreinaanlegwerken)

Verkavelingsaanvragen

PDFAanstiplijst brandpreventie bouwaanvraag
PDFInfofiche Eandis
PDFOvereenkomst tussen het gemeentebestuur en de distributienetbeheerder (gas en elektriciteit) 2012
PDFReglement privéverkaveling - aardgas
PDFReglement privéverkaveling - elektriciteit
PDFReglement sociale appartementen en wooncomplexen - sociale verkaveling- aardgas 
PDFReglement sociale appartementen en wooncomplexen - sociale verkaveling - elektriciteit
PDFReglement industriële verkaveling - aardgas
PDFReglement industriële verkaveling - elektriciteit
PDFFarys ontwerprichtlijnen 2015 en gemeenteraadsbesluit 26.02.2015