documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie beslissingen omgevingsvergunningen

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande omgevingsvergunningsaanvragen werden verleend of geweigerd. 

De dossiers liggen ter inzage in het gemeentelijk administratief centrum, gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

De beroepsmogelijkheden voor de gewone als voor de eenvoudige omgevingsvergunningsprocedure kan u terugvinden op het einde van deze pagina, onder de gepubliceerde beslissingen van de omgevingsvergunningsaanvragen.  

Beslissingen door het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 20/09/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018087600 – MOESEKE Tom – CRAESSAERTS Ilse
Ligging: Rossevaalstraat 114 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0673A
Aard: verbouwen van een woning
Adres aanvrager: Rossevaalstraat 114 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: VONCK Elke, Lange Minnestraat 135 te 9280 Lebbeke

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018095703 – BRASSEUR Sophie 
Ligging: Potaardestraat ZN te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0486M 
Aard: plaatsen van een omheining 
Adres aanvrager: Potaardestraat 49 te 9280 lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018084887 – SCHIETTECATTE Philippe 
Ligging: Solleveld 2A te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, 0288B 
Aard: verbouwen van een zonevreemde woning 
Adres aanvrager: Solleveld 2 te 9280 Lebbeke  
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: VERHAMME + DE VEL ARCHITECTEN, Sint-Michielskaai 35 te 2000 Antwerpen 

 

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

Dossier: OMV_2018091723 – VERMEIREN Luc – VERMEIREN Guido 
Ligging: Brusselsesteenweg 200 te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0002A2 
Aard: regulariseren van wijzigingen aan een meergezinswoning 
Adres aanvrager: Zavel 57 te 9280 Lebbeke – Korte Minnestraat 36 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: VAN GOETHEM Luc, Durmelaan 58 te 9160 Lokeren 

 

Zitting van 27/09/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018070526 – MOEYERSOONS Dimitri – AELBRECHT Lieselot
Ligging: Bakkersstraat 9 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0383H4
Aard: Verbouwen van een eengezinswoning
Adres aanvrager: Bellestraat 82 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: Sass-architecten, Antwerpse Steenweg 134 te 9140 Temse


Zitting van 04/10/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018108300 – WUEST Kristof
Ligging: Baasrodestraat 154 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0796X
Aard: regulariseren van een aanbouw en bijgebouw
Adres aanvrager: Baasrodestraat 154 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: Architectenbureau Quisquater, Sint-Gillislaan 73 te 9200 Dendermonde


Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018111123 – D’HONT Rony – VANDEN BORRE Liliane 
Ligging: Potaardestraat 30 te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 1093H3 
Aard: bouwen van een halfopen eengezinswoning 
Adres aanvrager: Zavelberg 17 te 1780 Wemmel 
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: Architecten Hofmans, Korte Weversstraat 26 te 9280 Lebbeke 

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018101211 – VAN HAUDT Tom 
Ligging: Rode-Kruisstraat 9 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0252A4 
Aard: opsplitsen woning van handelspand 
Adres aanvrager: Rode-Kruisstraat 9 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018117363 – DE GROVE Jos 
Ligging: Heidepark 28 te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 2de Afdeling, Sectie C, nr. 0281C2 
Aard: aanbouwen van een pergola 
Adres aanvrager: Heidepark 28 te 9280 Lebbeke  
Type: aanvraag omgevingsproject


WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

Dossier: OMV_2018081784 – VAN AUDENHOVE Delphine 
Ligging: Brusselsesteenweg 321 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie D, 0524A2 
Aard: oprichten van een losstaand bijgebouw 
Adres aanvrager: Brusselsesteenweg 321 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: Deraes Kim, Sint-Jansstraat 15 te 1731 Asse 

 

Zitting van 11/10/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018093999 – SPINETTE Patrick
Ligging: Hannaerden ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, 0812B, 0812C
Aard: herstellen van het terreinprofiel in het kader van verbeterd bodembeheer voor een herbebossing
Adres aanvrager: Hannaerden 27 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: GrondDepot, Molenhuisstraat 38 te 9800 Deinze

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018117095 – DE WAEGENEER Miguel – RAAYMAKERS Dorien 
Ligging: Baardegemsestraat 31A te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie D, 0077D 
Aard: bouwen van een halfopen eengezinswoning 
Adres aanvrager: Keppestraat 251 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: Architectenbureau Patrick Santens, Hoge Wieltjesgracht 9 te 8900 Ieper 

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018103805 – VAN HECKE Etienne – Van Langenhove Aimée 
Ligging: Aalstersestraat 127 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de Afdeling, Sectie A, nr. 0505L 
Aard: regulariseren van een afdak en het bouwen van een extra afdak 
Adres aanvrager: Aalstersestraat 127 te 9280 Lebbeke  
Type: aanvraag omgevingsproject

 

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

Dossier: OMV_2018092784 – VAN DEN ABBEELE Hubert – VERBEECK Rita 
Ligging: Dendermondsesteenweg 173 te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0119S 
Aard: verbouwen van een winkelruimte naar appartement 
Adres aanvrager: Dendermondsesteenweg 171 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject

Beroepsmogelijkheden

De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, op het volgende adres: Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

U kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
-          De vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
-          De deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
-          Het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroep kan ingesteld worden door zowel de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant of het betrokken publiek.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van 30 dagen die ingaat:
-          De dag na datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
-          De dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend  geweigerd wordt;
-          De dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het  voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.  Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 

Bovenstaande informatie is louter informatief, voor de juridische versie verwijzen wij u graag naar het decreet betreffende de omgevingsvergunning en naar het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Decreet:
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024690.html
Besluit van de Vlaamse regering:
https://www.omgevingsloket.be/documents/14614/82339/01_tekst_besluit_geco%C3%B6rdineerd/d4496a44-c7e5-4312-a8c4-c8afb12c16ee