documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande openbare onderzoeken lopende zijn.
De dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende is, kunnen ingekeken worden bij
de gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.   

maandag 8.30u - 12u  
dinsdag 8.30u - 12u 13u - 19u
woensdag 8.30u - 12u  
donderdag 8.30u - 12u  
vrijdag 8.30u - 12u  

of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Openbare onderzoeken van 25/05/2018 tot en met 23/06/2018


Dossier OMV_2018054676
Naam SOGEFIM
Ligging Dendermondsesteenweg 115 te 9280 Lebbeke
Aard omvormen van gelijkvloerse handelswoning naar drie appartementen

 

Openbare onderzoeken van 01/06/2018 tot en met 30/06/2018


Dossier OMV_2018045921
Naam Wuest Kristof
Ligging Baasrodestraat 154 te 9280 Lebbeke
Aard bijstellen van een verkaveling

 

Openbare onderzoeken van 08/06/2018 tot en met 07/07/2018


Dossier OMV_2018039850
Naam PROJEKTIEL
Ligging Kapellekensbaan 6, 12, 14, 16, 18 te 9280 Lebbeke
Aard bouwen van twee meergezinswoningen met elf wooneenheden

Openbare onderzoeken van 15/06/2018 tot en met 14/07/2018


Dossier OMV_2018041484
Naam BRAECKEVELT Duncan – THIELEMANS Inse
Ligging Klein-Antwerpenstraat 49 te 9280 Lebbeke
Aard verbouwen van een eengezinswoning