documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande openbare onderzoeken lopende zijn.
De dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende is, kunnen ingekeken worden bij
de gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.   

maandag 8.30u - 12u  
dinsdag 8.30u - 12u 13u - 19u
woensdag 8.30u - 12u  
donderdag 8.30u - 12u  
vrijdag 8.30u - 12u  

of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Openbare onderzoeken van 5/10/2018 tot en met 3/11/2018


Dossier OMV_2018116883
Naam GEMEENTEBESTUUR LEBBEKE
Ligging Hof ten Dijke ZN te 9280 Lebbeke
Aard uithalen van de verlande vijver en walgracht met een diepte van maximaal 0,50 meter, aanleggen van een vlonderpad in hout op een hoogte van maximaal 1 meter, plaatsen van een infobord, plaatsen van een picknickbank 

 

Dossier OMV_2018080258 
Naam WAUTERS Werner – VAN MALDEREN Chris 
Ligging Rooien 10 te 9280 Lebbeke 
Aard Oprichten van een aanbouw