documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande openbare onderzoeken lopende zijn.
De dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende is, kunnen ingekeken worden bij
de gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.   

maandag 8.30u - 12u  
dinsdag 8.30u - 12u 13u - 19u
woensdag 8.30u - 12u  
donderdag 8.30u - 12u  
vrijdag 8.30u - 12u  

of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Openbare onderzoeken van 16/11/2018 tot en met 15/12/2018


Dossier OMV_2018130166
Naam HEYVAERT Nick – VERMEIR Saartje
Ligging Bareelstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard verkavelen in het kader van één bouwlot met wegenis

 

Dossier OMV_2018128130
Naam SAEYS Frank
Ligging Opwijksestraat 238 te 9280 Lebbeke
Aard verkavelen in een perceel in kader van een meergezinswoning

 

Dossier OMV_2018106518
Naam NEVENS Heike
Ligging Gehuchtveldstraat 22 te 9280 Lebbeke
Aard houden van honden

 

Openbare onderzoeken van 23/11/2018 tot en met 22/12/2018


Dossier OMV_2018136166
Naam DE RIDDER Thomas
Ligging Kakemanstraat 73A te 9280 Lebbeke
Aard bijstellen van de verkaveling

  

Openbare onderzoeken van 30/11/2018 tot en met 29/12/2018


Dossier OMV_2018141006
Naam VAN DEN ABBEELE Hubert – VERBEECK Rita
Ligging Dendermondsesteenweg 173 te 9280 Lebbeke
Aard verbouwen van een winkelruimte naar appartement

 

Dossier OMV_2018110574
Naam IPON nv
Ligging P.F. De Naeyerstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard verkavelen in eenentwintig loten en aanleggen van weginfrastructuur


Openbare onderzoeken van 07/12/2018 tot en met 05/01/2019


Dossier OMV_2018136692
Naam DE RIDDER Jan – BOSMAN Lisbet
Ligging Onze-Lieve-Vrouwstraat 6 te 9280 Lebbeke
Aard verbouwen van een handelspand met woning