Verkavelingsvergunningen

Wat en hoe?

Hoe vraag ik een verkavelingsvergunning?

Hoelang duurt het voor ik een vergunning heb?

Bijkomende dossierstukken
Naast de dossiersamenstelling uit het uitvoeringsbesluit vereist de dienst stedenbouw extra aandachtspunten en/of bijkomende fiches, rapporten, studies, die nodig zijn voor een grondige beoordeling van uw aanvraag, zodat de bevoegde adviesintanties een correct advies kunnen formuleren.
Alle info vindt u in onderstaande pdf:
PDFDossiersamenstelling

Bijkomende informatie:
www.ruimtelijkeordening.be