documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Technische diensten

Openingsuren Voormiddag Namiddag
Maandag 08:30 - 12:00u gesloten
Dinsdag 08:30 - 12:00 u 13:00 - 19:00 u
Woensdag 08:30 - 12:00 u gesloten
Donderdag 08:30 - 12:00 u gesloten
Vrijdag 08:30 - 12:00 u gesloten

 

Sven De Ridder  Diensthoofd grondgebiedzaken   
Albert Vereeken Diensthoofd technische dienst  
Nathalie Willems Milieuambtenaar  
Sara Van Wichelen Administratief bediende  
Stefan Ravijts Landmeter  
Jan Verhulst Werkleider  
Filip Pieters Ploegbaas wegen  
Tim De Valck Ploegbaas groendienst  
Kelly Van Lierde Administratief bediende  
Hugo De Boodt Administratief bediende  

 

U kan op deze dienst terecht voor volgende zaken:

werken en projecten in uitvoering;
het melden van gebreken/beschadigingen aan het openbaar domein (voetpad, fietspad, wegdek) (via e-loket: meldingsformulier)
de aanleg en het herstel van voetpaden;
aanpassen of plaatsen van boordstenen, greppels, rioolkolken het ontstoppen van riolen of het melden van problemen i.v.m. rioolkolken;
het onderhoud of het overwelven van waterlopen en bermgrachten;
de aansluiting op de riolering;
de openbare verlichting;
het onderhoud van wachthuisjes;
uitvoeren van werken aan het openbaar domein volgens het gemeentelijk retributiereglement 'werken voor derden' (PDFRetributie op werken voor derden) o.a. aanleg van voetpaden, ophalen snoeiafval, gebruik verkeerssignalisatie, … (via e-loket: aanvraag werken voor derden of via dit aanvraagformulier: PDFAanvraagformulier werken voor derden)
werken op het openbaar domein, uitgevoerd door het personeel van de technische dienst of door een private ondernemer (in opdracht van het gemeentebestuur), zoals aanleg of onderhoud van wegen, rioleringen, voetpaden, parken, fietspaden, plantsoenen, e.d. De uitvoering van werken door nutsmaatschappijen (gas, elektriciteit, water, telefoon, ...) worden gecontroleerd door de gemeenschapswachten, u kan bij de dienst gemeenschapswachten terecht voor het melden van gebreken en beschadigingen aan het openbaar terrein.