documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Vreemdelingen

 Openingsuren

Registratie van vreemdelingen

De dienst vreemdelingen staat in voor de aanmeldingen en uitvoering van de onderrichtingen van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.

U kan bij ons terecht voor:

  • alle informatie in verband met het verblijf van niet-Belgen
  • verblijfsadministratie en inschrijvingen van niet-Belgen (wachtregister, vreemdelingenregister en bevolkingsregister, vreemdelingenregister, identiteitskaart voor vreemdeling, verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG
  • alle informatie over de asielprocedure
  • adreswijziging van vreemdelingen (aankomst van een andere gemeente, adreswijziging binnen de stad)
  • informatie omtrent tewerkstellingsvoorwaarden
  • beroepskaart voor vreemdelingen

Welke stukken breng je mee?

  • info vooraf bij dienst vreemdelingen

Links:

Kostprijs verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

Elektronisch verblijfsdocument (al dan niet met biometrische kenmerken): 20 euro

Spoedprocedure elektronisch verblijfsdocument (al dan niet met biometrische kenmerken): 110 euro (vanaf 1 juli 2017: 90 euro)
Extreme spoedprocedure elektronisch verblijfsdocument (al dan niet met biometrische kenmerken): 200 euro (vanaf 1 juli 2017: 130 euro)

Aanvraag herdruk PIN/PUC-code kost vijf euro.

Bij bepaalde aanvragen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België of een statuutswijziging moet vanaf 2 maart ’15 een bijdrage betaald worden. Gedetailleerde info vind je hier.

Reispas of paspoort voor vluchtelingen/staatlozen

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij het gemeentebestuur doen. U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)) en een normconforme foto (neutrale gezichtsuitdrukking met gesloten mond, aangezicht moet volledig vrij zijn en de ogen moeten goed zichtbaar zijn) meebrengen. 
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar.

Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert uw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

U kan uw reisdocument in gewone (10 kalenderdagen), dringende (24 uur) of superdringende (4,5 uur) procedure aanvragen.

Tarieven:
Volwassenen

Gewone procedure: 66,50 EUR
Spoedprocedure: 235,50 EUR
Superspoed: 295,50 EUR (bij aanvraag op de gemeente)

-18-jarigen
Gewone procedure: 41 EU
Spoedprocedure: 210 EUR
Superspoed: 270 EUR (bij aanvraag op de gemeente)

Dienst vreemdelingenzaken op afspraak

Om lange wachtrijen aan het loket te vermijden, werkt de dienst vreemdelingenzaken vanaf 16 april met afspraken.

De opstart van een nieuw vreemdelingendossier neemt heel wat tijd in beslag met als gevolg dat de wachttijden op dinsdagavond oplopen en dat de medewerker maar een paar stappen uit de procedure kan uitvoeren, zodat u meerdere keren moet terugkeren.
Met afspraken kan er een inschatting gemaakt worden van de benodigde tijd om het dossier zo goed mogelijk af te werken en bent u vooraf op de hoogte van de documenten die u moet meebrengen.

U kan een afspraak vastleggen op 052/46 82 15.