1 Voltijdse referentieverpleegkundige zorgkwaliteit en vroegtijdige zorgplanning

GEZOCHT: EEN GEDREVEN INNOVATOR MET VISIE EN EXPERTISE

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorgverlening en zorgt ervoor dat onze 103 bewoners van het woonzorgcentrum op een kwaliteitsvolle manier zorg en ondersteuning krijgen. Je werkt nauw samen met de zorgteams en afdelingsverantwoordelijken. 

Je staat in voor vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg bij bewoners en je adviseert en ondersteunt bewoners, mantelzorgers en familie in dit proces. Je versterkt de aanwezige expertise op de vloer.

Je rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum.

JOUW OPDRACHT

 • Als referentieverpleegkundige zorgkwaliteit en vroegtijdige zorgplanning ben je de drijvende kracht achter het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een kwaliteitsvol zorgbeleid, met bijzondere aandacht voor vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg.
 • Je analyseert de manier waarop de zorgverlening is georganiseerd en je detecteert verbeterpunten die de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de verleende zorg verhogen. Je denkt organisatiebreed, benut kansen en coacht medewerkers in dit proces.
 • Je volgt de wetgeving en regelgeving nauwgezet. Je volgt mee de zorgkwaliteit op, inclusief kwaliteitsindicatoren. Je bereidt de implementatie van nieuwe regelgeving voor, waaronder de invoering van de BelRAI-instrumenten.
 • Je begeleidt bewoners en mantelzorgers van bij de start in het nadenken over toekomstige zorg: je start het proces van vroegtijdige zorgplanning op en volgt dit in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen verder op. 
 • Je staat in voor de palliatieve zorg van bewoners: je begeleidt bewoners en familie bij de verschillende fasen in het palliatief proces en je biedt medewerkers de nodige vorming om het competentieniveau op het vlak van palliatieve zorg te verhogen. Je ondersteunt nabestaanden, medebewoners en medewerkers in het rouwproces.

JOUW PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma verpleegkunde of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je hebt minstens 2 jaar functierelevante werkervaring op het vlak van zorgkwaliteit of vroegtijdige zorgplanning.

JOUW TALENTEN

 • Je hebt een duidelijke visie op ouderenzorg.
 • Je bent ondernemend en veranderingsgericht.
 • Je werkt efficiënt en effectief en je stelt de juiste prioriteiten.
 • Zelfstandig werken of in teamverband: je blinkt in beide uit.
 • Je weet collega’s te motiveren en inspireren.
 • Je werkt klantgericht en organisatiebreed.
 • Je bent zeer luistervaardig en discreet.
 • Integriteit, inlevingsvermogen en empathie zitten in jouw DNA.

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Aanleg wervingsreserve voor 2 jaar
 • Een aantrekkelijk loon: weddenschaal BV1-BV3 (min. 2.582 euro bruto/maand, max. 4.328 euro/maand).
 • Maaltijdcheques (7,5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage).
 • Fietsvergoeding (0,24 euro/km).
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Opbouw 2de pensioenpijler.
 • Kansen tot vorming en opleiding.
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

PLAATS TEWERKSTELLING

WZC Hof ter Veldeken, Flor Hofmanslaan 8, 9280 Lebbeke.

SOLLICITEREN

Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma uiterlijk op 8/12/2021 (via e-mail met leesbevestiging naar vacatures@lebbeke.be of via aangetekend schrijven, per gewone post of door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs aan OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke). Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.

SOLLICITATIEPROCEDURE

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

 • ü schriftelijke proef (op 50 punten)
  • o een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
  • o een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • ü mondelinge proef (op 50 punten)
  Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

Een preselectie is mogelijk als er 15 of meer geldige kandidaturen zijn.

De selectieproef heeft plaats op 20 en 21 december 2021. Bij een beperkt aantal kandidaten zal de proef doorgaan op 20 december 2021, in het andere geval zal dit gespreid worden over 2 dagen.

INFORMATIE

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst van de gemeente/OCMW Lebbeke – personeelsdienst@lebbeke.be of 052/469.104.