1 Afdelingshoofd vrije tijd en ontwikkeling/ meewerkend diensthoofd A4A-A4B

Aanwerving/bevordering en aanleg wervingsreserve voor 3 jaar

VOLTIJDS – STATUTAIR

Het afdelingshoofd vrije tijd en ontwikkeling coördineert onder het gezag van de algemeen directeur de diensten van de afdeling vrije tijd en ontwikkeling. Het gaat om volgende diensten: bibliotheek en toerisme, cultuur en evenementenloket, jeugd, sport, academie en het gemeentelijk onderwijs. Hij/zij staat tevens in voor de strategische beleidsvoering van zijn/haar diensten.

Daarnaast is hij/zij ook meewerkend operationeel diensthoofd cultuur en evenementenloket.

Functie

 • Uitwerken van een beleid voor de afdeling vrije tijd en ontwikkeling, en dit beleid toetsen aan het algemeen beleid en de visie binnen de organisatie.
 • Coördinatie en leiding over de afdeling vrije tijd en ontwikkeling en leiding over de dienst cultuur en evenementenloket.

Profiel via aanwerving

 • In het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • Minimum 2 jaar ervaring in een beleids- of leidinggevende functie hebben
 • Of minimum 2 jaar ervaring in de vrijetijdssector hebben

Profiel via bevordering/externe mobiliteit (interne kandidaten)

 • Statutair of contractueel aangesteld zijn na deelname aan een volledige examenprocedure bij de gemeente of OCMW Lebbeke
 • Titularis zijn van een graad van niveau A1a-A3a
 • Ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in A1a-A3a
 • Een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau A
 • Een gunstig evaluatieresultaat hebben gekregen voor de laatste periodieke evaluatie
 • Minimum 2 jaar ervaring in een beleids- of leidinggevende functie hebben

Wij bieden

 • Een voltijdse statutaire functie
 • Loonschaal A4a-A4b. Overname van alle nuttige ervaring uit de privé of als zelfstandige en overname van alle ervaring uit de openbare sector.
  • A4a 2 jaar anciënniteit: 4.633 euro bruto/maand (min.)
  • A4a 6 jaar anciënniteit: 4.999 euro bruto/maand
  • A4b 9 jaar anciënniteit: 5.524 euro bruto/maand
  • A4b 18 jaar anciënniteit: 6.274 euro bruto/maand
  • A4b 24 jaar anciënniteit: 6.682 euro bruto/maand (max.)
 • Aanleg van wervingsreserve geldig voor 3 jaar
 • Maaltijdcheques van 7,5 euro per gewerkte dag, waarvan 1,09 euro werknemersbijdrage
 • Fietsvergoeding 0,24 euro/km
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Mogelijkheid tot aansluiting bij de collectieve hospitalisatieverzekering. Gezinsleden kunnen aansluiten tegen betaling
 • 30 verlofdagen + per jaar dienst een bijkomende verlofdag tot een maximum van 35 dagen verlof, 14 feestdagen
 • Korting bij verschillende winkels, evenementen, … via Pluspas (pluspas.be)
 • Korting op reizen via pollen.be
 • Premies en tussenkomst in medische kosten via GSD-V (gsd-v.be)
 • Gezonde gemeente: gratis sporten (zwemmen, badminton, padel, …), fruit op het werk, sportdag, teambuilding
 • Korting op voorstellingen bij CC De Biekorf
 • Kansen tot vorming en opleiding
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie

Procedure

 • schriftelijke proef (op 50% van de punten)
  • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • mondelinge proef (op 50% van de punten)

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

 •  assessment center (geschikt/niet geschikt)

Tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door twee verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat.

 Bij elk examengedeelte (schriftelijke proef en mondelinge proef) wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

Voor het assessment center moeten de kandidaten geschikt bevonden worden.

De data waarop de schriftelijke, mondelinge proef en het assessment center plaats hebben, zijn momenteel nog niet gekend. Van zodra deze gekend zijn, zullen deze vermeld worden bij de vacture op de website van de gemeente Lebbeke.

Solliciteren?

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 31/01/2023.

Duidelijk functie vermelden waarvoor je solliciteert.

Sollicitatiebrief met motivatie+ cv + afschrift van het vereiste diploma + omschrijving van de functierelevante ervaring indienen via e-mail met leesbevestiging (vacatures@lebbeke.be) of bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke).

Meer info?

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/46 91 04.