1 Voltijds coördinator van Huis van het Kind.

EEN GEËNGAGEERDE DOENER EN NETWERKER MET EEN STERKE VISIE

Je coördineert het Huis van het Kind en bouwt een actief en levend netwerk uit.

Je neemt de regierol kinderopvang en buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) op.

Je coördineert het proefproject BOA 2021-2025 in onze gemeente.

Je rapporteert aan het afdelingshoofd Burger en Welzijn.

JOUW OPDRACHT

 • Als coördinator organiseer en coördineer je de dagelijkse werking van het Huis van het Kind. Je bouwt het netwerk van partners die werken rond het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren verder uit. Je coördineert de netwerkbijeenkomsten, de stuurgroep en de thematische werkgroepen.

 • Je ondersteunt gezinnen met kinderen (op komst) zo goed mogelijk zodat alle kinderen en jongeren maximale welzijns- en gezondheidskansen krijgen:

 • Je informeert, sensibiliseert en adviseert ouders, kinderen en jongeren over opvoedingsthema’s. Je verwijst gericht door naar specifieke diensten.

 • Je streeft ernaar dat ouders, kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan het sociaal-culturele leven in onze gemeente. Je organiseert samen met het netwerk ontmoetingsmomenten en activiteiten.

 • Je streeft ernaar dat ouders, kinderen en jongeren voldoende toegang hebben tot (preventieve) gezondheids- en welzijns Je verwijst gericht door naar specifieke diensten

 • Als regisseur kinderopvang (0 tot 3-jarigen) volg je de wetgeving en regelgeving over de uitbreidingsrondes binnen de kinderopvang nauwgezet op. Je staat in voor de administratieve aansturing van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Je werkt daartoe nauw samen met de voorzitter.

 • Als regisseur buitenschoolse kinderopvang en activiteiten volg je de wetgeving en regelgeving BOA nauwgezet op. Je staat in voor de administratieve aansturing van het lokaal samenwerkingsverband dat deze nieuwe regelgeving implementeert binnen onze gemeente. Je werkt daartoe nauw samen met de voorzitter. Je bent de drijvende motor achter het proefproject BOA 2021-2025 in onze gemeente.

 • Je bouwt het Lokaal Loket Kinderopvang (LLK) verder uit. Je werkt daartoe nauw samen met alle opvanginitiatieven in onze gemeente.

JOUW PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in een pedagogische richting,
 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma en hebt werkervaring binnen een Huis van het Kind en/of met de regierol kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang (BOA).

JOUW TALENTEN

 • Je bent een bijzonder sterke netwerker.
 • Je kan mensen motiveren en mee op sleeptouw nemen.
 • Je kan de juiste prioriteiten stellen.
 • Je ziet oplossingen in plaats van problemen.
 • Je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent sterk in plannen en organiseren.
 • Je bent flexibel en stressbestendig.
 • Je bent ondernemend.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je kan goed samenwerken in team.
 • Je bent integer.

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Aanleg wervingsreserve voor 2 jaar.
 • Weddenschaal B1-B3 (min. 2.560 euro bruto/maand, max. 4.313 euro/maand).
 • Maaltijdcheques (7,5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage).
 • Fietsvergoeding (0,24 euro/km).
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Opbouw 2de pensioenpijler.
 • Kansen tot vorming en opleiding.
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

PLAATS TEWERKSTELLING

Sociaal Huis, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke.

SOLLICITEREN

Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma uiterlijk op 8/12/2021 (via e-mail met leesbevestiging naar vacatures@lebbeke.be of via aangetekend schrijven, per gewone post of door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs aan OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke). Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.

SOLLICITATIEPROCEDURE

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

 • ü schriftelijke proef (op 50 punten)
  • o een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
  • o een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • ü mondelinge proef (op 50 punten)
  Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

Een preselectie is mogelijk als er 20 of meer geldige kandidaturen zijn.

De data van de proeven zullen van zodra deze gekend zijn vermeld worden bij deze vacature op de website van de gemeente.

INFORMATIE

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst van de gemeente/OCMW Lebbeke – personeelsdienst@lebbeke.be of 052/469.104.