1 voltijds landmeter en GIS-coördinator A1a-A3a

Contract onbepaalde duur

Deze functie zal worden ingevuld vanaf 1 juni 2024.

Functieomschrijving

Jouw takenpakket omvat onder andere:

 • uitvoeren, controleren en evalueren van landmeetkundige opmetingen (opmetingen, eigendomsmetingen, as-built dossier,…);
 • aanspreekpunt voor burgers, deskundigen en collega’s over diverse landmeetkundige vragen;
 • beheren van kaartgegevens van het openbaar domein;
 • ontsluiten van kaartgegevens;
 • begeleiden van procedures van rooilijnplannen en onteigeningsplannen;
 • bepalen en controleren van grenzen, opstellen van rooilijnplannen en aanvragen van prekadastraties;
 • controleren en uitvoeren van afpalingen en schattingen;
 • beheren van metingsopdrachten op het openbaar domein;
 • aanvragen van omgevingsvergunningen;
 • aanspreekpunt binnen de organisatie voor vragen en advies omtrent jouw expertise;
 • uitwerken van een GIS-beleid met de financiële opvolging ervan;
 • invoeren van gegevens in de verschillende GIS-modules;
 • opmaak van thematische kaarten;
 • bijhouden en bijwerken van de grootschalige basiskaart (GRB) en het centraal referentieadressenbestand (CRAB) binnen een GIS en CAD omgeving;
 • bijhouden van het plannenregister;
 • uitvoeren van GIS-analyses;
 • zorgen voor het databeheer en dataonderhoud;
 • opmaken van voorstellen van strategische nota voor meerjarenplanning:
  • opmaken van een voorstel van strategische nota;
  • beleidsvoorstellen opmaken;
  • waken over de efficiënte en effectieve vertaling van de strategische visie in operationele doelstellingen;
  • uitvoering geven aan beleidsdoelstellingen:
 • meten van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op evaluatie en eventuele vernieuwing ervan;
 • vakkennis opdoen en deze integreren in de werking van de organisatie;
 • opmaken van adviezen en opmaken van ontwerpbeslissingen voor bestuursorganen.

Profiel

 • Projectmatige en gestructureerde aanpak
 • Bruggenbouwer tussen verschillende belanghebbenden
 • Flexibel en overtuigend
 • Klant en eindgebruiker staan altijd voorop
 • Werkt zelfstandig en is een teamplayer
 • Organiseert, inspireert en motiveert

Voorwaarden

 • In het bezit zijn van een master of science in de industriële wetenschappen - landmeten of gelijkwaardig.

Of in het bezit zijn van een master of science in de geomatica en de landmeetkunde of gelijkwaardig.

Of in het bezit zijn van een masterdiploma én een relevante vooropleiding of relevante ervaring hebben.

 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Wij bieden

 • Een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur
 • Loonschaal A1a-A3a. Overname van alle nuttige ervaring uit de privé of als zelfstandige en overname van alle ervaring uit de openbare sector. Indicatie loon:
  • A1a1 0 jaar anciënniteit: 3.641 euro bruto/maand (min.)
  • A2a 4 jaar anciënniteit: 4.383 euro bruto/maand
  • A2a 9 jaar anciënniteit: 4.883 euro bruto/maand
  • A3a 18 jaar anciënniteit: 5.991 euro bruto/maand
  • A3a 24 jaar anciënniteit: 6.408 euro bruto/maand (max.)
 • Aanleg van wervingsreserve geldig voor 3 jaar
 • Maaltijdcheques van 7,5 euro per gewerkte dag, waarvan 1,09 euro werknemersbijdrage per gewerkte dag.
 • Fietsvergoeding 0,24 euro/km.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • GSM-abonnement en gedeeltelijke tussenkomst bij de aankoop van een GSM-toestel.
 • Mogelijkheid tot aansluiting bij de collectieve hospitalisatieverzekering. Gezinsleden kunnen aansluiten tegen betaling.
 • Opbouw 2de pensioenpijler van 3% van het pensioengevend jaarloon.
 • 30 verlofdagen + per jaar dienst een bijkomende verlofdag tot een maximum van 35 dagen verlof, 14 feestdagen.
 • Korting bij verschillende winkels, evenementen, … via Pluspas (pluspas.be).
 • Korting op reizen via pollen.be.
 • Premies en tussenkomst in medische kosten via GSD-V (gsd-v.be).
 • Gezonde gemeente: gratis sporten (zwemmen, badminton, padel, …), fruit op het werk, sportdag, teambuilding.
 • Korting op voorstellingen bij CC De Biekorf.
 • Kansen tot vorming en opleiding.
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Selectieprocedure

De selectieprocedure zal bestaan uit:

 • - Een schriftelijke proef (50% van de punten)
 • - Een mondelinge proef (50% van de punten).

Vanaf 10 of meer geldige kandidaturen zal er een preselectie gebeuren.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten minstens 50% behalen op de schriftelijke en mondelinge proef en minstens 60% op de schriftelijke en mondelinge proef samen.

Data selectieproeven

De data waarop de selectieproeven plaats hebben, zijn momenteel nog niet gekend. Van zodra hier duidelijkheid over is, zullen deze vermeld worden bij de vacature op www.lebbeke.be.

Plaats van tewerkstelling

Flor Hofmanslaan 1 – 9280 Lebbeke.

Solliciteren

Sollicitatiebrief uiterlijk 20 december 2023 opsturen met CV + motivatie + kopie diploma+ kopie rijbewijs:

 • bij voorkeur via e-mail (vacatures@lebbeke.be)
 • of via de post of door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke)

Meer info

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - vacatures@lebbeke.be of 052/46 91 04