1 voltijdse directeur gemeentelijke basisschool De Puzzel

Functie

Als directeur van de gemeentelijke basisschool De Puzzel in Lebbeke ben je de stuwende kracht achter de school. Je hebt de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid over zowel het pedagogische beleid, als de ondersteunende processen zoals financiën, communicatie en personeelszaken.

Profiel

  • Voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden, zoals bepaald in het decreet rechtspositie voor het gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.
  • In het bezit zijn van een vereist geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor het ambt van directeur, zijnde ten minste in het bezit zijn van een bachelor diploma en een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.
  • Bereid zijn tot het volgen van een opleiding directeur bij OVSG van zodra je aangesteld wordt als directeur.
  • Beantwoorden aan het functieprofiel (zie bijlage).
  • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

Wij bieden

  • Een voltijdse vaste benoeming na een proeftijd van 2 jaar.
  • Aanleg wervingsreserve geldig voor 3 jaar.

 

Procedure

  • Schriftelijke proef (op 50 % van de punten)
  • Mondelinge proef (op 50 % van de punten)
  • Assessment center (geschikt/niet geschikt)

 

Bij elk examengedeelte (schriftelijke proef, mondelinge proef en assessment center) wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

Solliciteren?

Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie vereiste diploma’s uiterlijk op 13/12/2022 via e-mail met leesbevestiging naar vacatures@lebbeke.be of via aangetekend schrijven, per gewone post of door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs aan gemeente Lebbeke (tav personeelsdienst, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke).

 

Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.

Meer info?

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/469.104