1 voltijdse referentiepersoon zorgkwaliteit en vroegtijdige zorgplanning

Gezocht: gedreven innovator met visie en expertise. 

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorgverlening en zorgt ervoor dat onze 103 bewoners van het woonzorgcentrum op een kwaliteitsvolle manier zorg en ondersteuning krijgen. Je werkt nauw samen met de zorgteams en afdelingsverantwoordelijken. 

Je staat in voor vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg bij bewoners en je adviseert en ondersteunt bewoners, mantelzorgers en familie in dit proces. Je versterkt de aanwezige expertise op de vloer.

Je rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum.

Jouw opdracht

 • Als referentiepersoon zorgkwaliteit en vroegtijdige zorgplanning ben je de drijvende kracht achter het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een kwaliteitsvol zorgbeleid, met bijzondere aandacht voor vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg.
 • Je analyseert de manier waarop de zorgverlening is georganiseerd en je detecteert verbeterpunten die de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de verleende zorg verhogen. Je denkt organisatiebreed, benut kansen en coacht medewerkers in dit proces.
 • Je volgt de wetgeving en regelgeving nauwgezet. Je volgt mee de zorgkwaliteit op, inclusief kwaliteitsindicatoren. Je bereidt de implementatie van nieuwe regelgeving voor, waaronder de invoering van de BelRAI-instrumenten.
 • Je begeleidt bewoners en mantelzorgers van bij de start in het nadenken over toekomstige zorg: je start het proces van vroegtijdige zorgplanning op en volgt dit in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen verder op. 
 • Je staat in voor de palliatieve zorg van bewoners: je begeleidt bewoners en familie bij de verschillende fasen in het palliatief proces en je biedt medewerkers de nodige vorming om het competentieniveau op het vlak van palliatieve zorg te verhogen. Je ondersteunt nabestaanden, medebewoners en medewerkers in het rouwproces.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van één van volgende diploma’s of een gelijkwaardig diploma:
  • bachelor verpleegkunde
  • graduaat of master in de kinesitherapie
  • bachelor of master in de logopedie
  • bachelor in de ergotherapie
  • bachelor in de arbeidstherapie
  • bachelor in de readaptatiewetenschappen
  • bachelor in de dieetleer
  • bachelor of master in de pedagogie of de orthopedagogiek
  • bachelor of postgraduaat of master in de psychomotoriek
  • master in de psychologie
  • bachelor psychologisch assistent
  • bachelor sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg of sociaal verpleegkundige of verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg op bachelor of master in het sociaal werk
  • bachelor in de gezinswetenschappen
  • master in de gerontologie
  • bachelor opvoeder
  • bachelor na bachelor opleiding psychosociale gerontologie
  • bachelor in de mondzorg
  • bachelor of master in de muziek, richting muziektherapie
  • bachelor of master in drama, bachelor of master in dans en bachelor-na-bachelor in de creatieve therapie
  • bachelor of master in de theologie, religie- of moraalwetenschappen
  • bachelor of master in de audiologie of zorgtechnologie;
  • bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement

 • Je hebt minstens 2 jaar functierelevante werkervaring op het vlak van zorgkwaliteit of vroegtijdige zorgplanning.

Jouw talenten

 • Je hebt een duidelijke visie op ouderenzorg.
 • Je bent ondernemend en veranderingsgericht.
 • Je werkt efficiënt en effectief en je stelt de juiste prioriteiten.
 • Zelfstandig werken of in teamverband: je blinkt in beide uit.
 • Je weet collega’s te motiveren en inspireren.
 • Je werkt klantgericht en organisatiebreed.
 • Je bent zeer luistervaardig en discreet.
 • Integriteit, inlevingsvermogen en empathie zitten in jouw DNA.

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Aanleg wervingsreserve voor 2 jaar.
 • Een aantrekkelijk loon: weddenschaal BV1-BV3 (min. 2.608 euro bruto/maand, max. 4.238 euro bruto /maand) of overeenkomstige IFIC-loonschaal.
 • Maaltijdcheques (7,5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage).
 • Fietsvergoeding (0,24 euro/km).
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Opbouw 2de pensioenpijler.
 • Kansen tot vorming en opleiding.
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Plaats tewerkstelling

WZC Hof ter Veldeken, Flor Hofmanslaan 8, 9280 Lebbeke.

Solliciteren

Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae, de ingevulde vragenlijst (zie www.lebbeke.be als bijlage bij de vacature) en kopie diploma uiterlijk op 31/01/2022 (via e-mail met leesbevestiging naar vacatures@lebbeke.be of via aangetekend schrijven, per gewone post of door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs aan OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke). Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

 • schriftelijke proef (op 50 punten)
  • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.

  • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.

 • mondelinge proef (op 50 punten)
  Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

 • Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.
 • Een preselectie is mogelijk als er 15 of meer geldige kandidaturen zijn op basis van cv-screening en de voorgelegde vragenlijst.
 • De selectieproef heeft plaats op 23/02/2022 (tussen 8u-20u).

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst van de gemeente/OCMW Lebbeke – personeelsdienst@lebbeke.be of 052/469.104.