20 april tot oktober 2020: werken Kapellenstraat

Na het centrum van Denderbelle wordt op 20 april gestart met de werken in de Kapellenstraat (vanaf de Visstraat tot Kapellenstraat 72).

De riolering wordt hersteld/vernieuwd en er wordt een volledig nieuwe bovenbouw aangelegd. Er komt een wegverharding in asfalt met fietssuggestiestroken (zoals in Hogebrug), vlakke greppels, schuiven boordstenen, voetpaden in grijze betonklinkers en een verkeerstafel in rode beton ter hoogte van het kruispunt met de Molenveldstraat/Klein Gent. De verkeerslichten daar blijven behouden.

De werken worden uitgevoerd in drie fasen:

  • 20 april tot 19 juni: vanaf Visstraat (kruispunt blijft behouden) tot Klein Gent (zonder kruispunt)
  • 22 juni tot 10 juli (begin bouwverlof): Klein Gent - Molenveldstraat - Kapellenstraat
  • 24 augustus (na de kermis) tot oktober 2020: Klein Gent tot Kapellenstraat 72

Elke fase wordt nog verder ingedeeld om de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

In Bertstraat en Kruisstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele coronamaatregelen.