Bekendmaking terinzagelegging kennisgeving van het plan-MER

Bekendmaking terinzagelegging kennisgeving van het plan-MER

 

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de kennisgeving van het plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II ter inzage ligt.

 

Deze kennisgeving ligt gedurende de periode van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 ter inzage van het publiek bij de milieudienst (Leo Duboisstraat 44 - 9280 Lebbeke), bij de initiatiefnemer (Departement omgeving), op de website van het Team Mer en de website van de initiatiefnemer (https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage/plan-mer-over-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines) of op de gemeentelijke website (www.lebbeke.be).

 

De bevolking kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen

Departement Omgeving

Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

  • via een brief gericht aan gemeentebestuur Lebbeke, milieudienst, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke of via afgifte van de opmerking ter plekke bij de gemeente