Belasting op het plaatsen van reclameborden

Als u vaste reclame paatst die zichtbaar is voor het publiek van op de openbare weg, moet u hiervoor een belasting betalen.