Betoelaging van de vergoeding aan natuurgidsen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde
kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen aan
scholen die natuureducatieve wandelingen of activiteiten laten begeleiden door
natuurgidsen. Per wandeling wordt een subsidie van 15 euro verleend.