Definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de wijziging van buurtwegen 16,17 en 18

In uitvoering van artikel 19 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019.

Beslissing van de gemeenteraad van 26 januari 2022 houdende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de wijziging van buurtwegen 16,17 en 18.