Overzicht ontvangsten-uitgaven 2017

Uitgaven 2017

   

18.186.807 

A. Operationele uitgaven

   

17.621.971

  1. Goederen en diensten   2.872.722
  2. Lonen   7.264.035
  3. Toegestane werkingssubsidies   7.351.997
  4. Andere operationele uitgaven   133.217

B. Financiële uitgaven

   

564.836

       

Ontvangsten 2018

   

20.801.317

A. Operationele ontvangsten

   

19.894.564

  1. Ontvangsten uit de werking   1.090.360
  2. Fiscale ontvangsten   12.713.339
    a. Aanvullende belastingen 11.071.521
    - Onroerende voorheffing 4.890.686
    - Personenbelasting 5.905.731
    - Verkeersbelasting 275.104
    b. Andere belastingen 1.641.818
  3. Werkingssubsidies    5.063.338 
    a. Algemene  3.710.765 
    - Gemeentefonds  3.252.771 
    - Andere 457.993 
    b. Specifieke  1.352.573 
  4. Andere ontvangsten    1.027.528 

B. Financiële ontvangsten

   

906.753 

       

Saldo 

   

2.614.510