Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Broedt er een boerenzwaluw in uw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder uw dakgoot? Dan wordt uw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen, liggen op het grondgebied van de gemeente waar u uw aanvraag voor subsidie indient.

U leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na nl.:

  • u houdt deze kolonie(s) instand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
  • u beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
  • u gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
  • u behoudt de nesten ook na de broedperiode.

Bedrag

Voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van minder dan 3 nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van 13 euro per jaar.
Bestaat de kolonie uit 3 of meer nesten (grote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van 31 euro per jaar. Indien de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie is gevestigd, wordt de premie verdubbeld tot 26 euro per jaar voor een kleien kolonie en 62 euro per jaarvoor een grote kolonie. De verdubbelde premie wordt pas uitbetaald op het ogenblik dat de kolonie een tweede keer wordt vastgesteld door de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente. Wanneer de beheersovereenkomst, gevoegd in bijlage, wordt ondertekend en nageleefd, kan de premie nogmaals worden verdubbeld tot maximum 54 euro per jaar voor een kleine kolonie en 124 euro perjaar voor een grote kolonie.

Ook interessant