Afschaffing deel voetweg 42 Denderbelle

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Afschaffing van de gemeenteweg gekend als van een deel van voetweg 42 te Denderbelle tussen de Hofstraat en de Molenveldstraat

Het college van burgemeester en schepenen brengt U ter kennis dat het dossier voor de afschaffing van de gemeenteweg gekend als een deel van voetweg 42 te Denderbelle tussen de Hofstraat en de Molenveldstraat, ter inzage ligt gedurende een termijn van dertig dagen van dinsdag 24 december 2019 tot en met donderdag 23 januari 2020. De afschaffing werd door de gemeenteraad in zitting van 27 november 2019 voorlopig vastgesteld.


Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag van 8.30 u tot en met 12.00 u, dinsdag ook van 13.00 u tot en met 19.00 u, in het administratief centrum, technische dienst, Leo Duboisstraat 44, 9280 Lebbeke.
Iedereen die omtrent deze afschaffing bezwaren of opmerkingen heeft, moet dit schriftelijk melden per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 23 januari 2020, aan het college van burgemeester en schepenen, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke.