Ambulante handel

Ambulante handel of leurhandel is de verkoop van producten of diensten aan een consument, die gebeurt buiten de eigen winkel of vestiging.

Voor deze verkoop heb je een machtiging nodig die je kan aanvragen bij een erkend ondernemingsloket. Een lijst van erkende loketten vind je hier.

De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten of op openbaar domein is geregeld via het politiereglement dat onder het tabblad foorkramers en ambulante handelaars terug te vinden is.

Hiervoor moet je vooraf toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen en is ook een belasting verschuldigd.

Wens je ambulante activiteiten uit te voeren op privé markten, terrein grenzend aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen, dan heb je ook voorafgaandelijk toestemming van de gemeente nodig, maar is geen belasting verschuldigd.

Een uitzondering hierop zijn erkende jeugdverenigingen, verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de minister van Financiën.