Begraafplaats Lebbeke: procedure einde concessie

Gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019 13.13 u.
Vanaf 21 oktober 2019 wordt op de begraafplaats van Lebbeke een procedure einde concessie/hernieuwing concessie van grafmonumenten gestart.

De lijst van grafmonumenten waarvan de grafconcessie ten einde is wordt gepubliceerd aan de ingang van de begraafplaats en is eveneens bekend gemaakt aan het grafmonument.

De nabestaanden beschikken over een termijn van 1 jaar om de grafconcessie te hernieuwen.

De concessie kan hernieuwd worden voor een periode van 25 jaar, mits betaling van de geldende retributie.

De procedure wordt gestart op 21 oktober 2019.

De aanvraag tot hernieuwing van de concessie moet voor 30 oktober 2020 ingediend worden bij de administratie van de begraafplaatsen, Dienst burgerzaken, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

Indien geen aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend voor de vooropgestelde datum, dan vervalt de concessie en wordt deze verwijderd.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij Karine Hermans 052/46 82 09 of Sandra Van Damme 052/46 82 11.