Bekendmaking Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027, opgesteld door het Departement landbouw en Visserij, in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

De ontwerpen liggen gedurende de periode van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 ter inzage van het publiek bij de milieudienst (Leo Duboisstraat 44 - 9280 Lebbeke), bij de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij), op de website van het Team Mer (https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage) of op de website bij de initiatiefnemer (http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER).

 De bevolking kan tot en met 14 maart opmerkingen bezorgen

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
  • Via een e-mail naar departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel)
  • via een brief gericht aan gemeentebestuur Lebbeke, milieudienst, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke of via afgifte van de opmerking ter plekke bij de gemeente.

Op de aanvangsdatum van het openbaar onderzoek (14 januari 2022) zullen het ontwerp plan-MER en het ontwerpplan beschikbaar worden gesteld op de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER