Bekendmaking openbaar onderzoek over het plan en het plan-MER van het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan

Bekendmaking openbaar onderzoek over het plan en het plan-MER van het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd over het plan en het plan-MER van het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan, opgesteld door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

 

De documenten liggen gedurende de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022 ter inzage van het publiek bij de milieudienst (Leo Duboisstraat 44 - 9280 Lebbeke) en bij de initiatiefnemer (ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030).

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER schriftelijk overmaken aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be, anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Meer info

ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030