Belasting op de tijdelijke privatisering van de openbare weg bij het uitvoeren van werken

Er is steeds een vergunning nodig voor een inname openbaar domein, of een parkeerverbod. Die vraag je aan via deze link.

Er is een belasting verschuldigd voor een inname bij bouw- en/of afbraakwerken, leveren en plaatsen van materiaal.

Inname openbaar domein of parkeerplaatsen voor een verhuis zijn gratis.