Bericht van openbaar onderzoek: wijziging Rooilijn Flor Hofmanslaan

Gepubliceerd op donderdag 18 maart 2021 12.50 u.
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het dossier voor de wijziging van de rooilijn Flor Hofmanslaan (tussen Leo Duboisstraat 56 en Solleveld 2) ter inzage ligt.

Het dossier ligt ter inzage gedurende een termijn van dertig dagen van maandag 22 maart tot en met dinsdag 20 april 2021. De wijziging werd door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2021 voorlopig vastgesteld.

Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag op afspraak via 052/46 82 48, technische dienst, Leo Duboisstraat 44, 9280 Lebbeke.

Iedereen die omtrent deze afschaffing bezwaren of opmerkingen heeft, moet dit schriftelijk melden per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 20 april 2021, aan het college van burgemeester en schepenen, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke. Het afgeven tegen ontvangstbewijs kan eveneens op afspraak.