documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Adviesraden

Het schepencollege en de gemeenteraad worden voor het nemen van hun beslissingen bijgestaan door een aantal adviesraden.
Elke adviesraad houdt zich bezig met een bepaald domein van het beleid
(bv. cultuur, milieu, onderwijs,…).

De samenstelling van deze raden is meestal geregeld door wetten, decreten of besluiten.
Doorgaans zijn ze samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen, deskundigen, geïnteresseerde burgers en politieke mandatarissen.
De adviesraden vergaderen op regelmatige tijdstippen en brengen adviezen uit over materies die het schepencollege of de gemeenteraad hen voorleggen en kunnen zelf vrij adviezen formuleren.

De adviesraden worden momenteel opnieuw samengesteld bij het begin van de nieuwe legislatuur.