documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Grondgebiedzaken

De commissie grondgebiedzaken buigt zich over de dossiers die betrekking hebben op het grondgebiedbeleid van de gemeente. Dit zijn voornamelijk de dossiers die te maken hebben met de openbare werken, verkeer, ruimtelijke ordening en milieu.

Bevoegdheden

Technische dienst, openbare werken (grote en kleine), verkeer, patrimonium, ruimtelijke ordening en stedenbouw, huisvesting, milieu, land -en tuinbouw, polders, kerkhoven…

Voorzitter   
CD&V Els Lambrecht    
       
Stemgerechtigde leden   
N-VA  Evy Van Ransbeeck plaatsvervanger  Reinout De Mol
N-VA  Nele Bosman plaatsvervanger  Bo Macharis 
CD&V Els Lambrecht plaatsvervanger  Charlotte De Smet
sp.a-groen Gunther Van Haut    
Open VLD  Christoph De Backer plaatsvervanger  François Willems
Open VLD  Ann Doran plaatsvervanger  Ilse Pissens
Open VLD  Werner Jansegers plaatsvervanger Freya Saeys
       
Leden met raadgevende stem   
Vlaams Belang Gunther Buggenhout   plaatsvervanger Reinoud Van Stappen
       
Secretaris
  Albert Vereeken