Commissie algemeen beleid

De commissie algemeen beleid buigt zich over de dossiers die betrekking hebben op de algemene organisatie van de gemeentediensten en het beleid van de gemeente. 
Dit zijn voornamelijk de dossiers die te maken hebben met financiën, begroting, kerkfabrieken, administratie, personeel, vorming, informatie, informatica, veiligheid, brandweer, burgerlijke stand en bevolking, politie, OCMW, autonoom gemeentebedrijf…

Daarnaast is de commissie ook bevoegd voor persoonsgebonden materies, met dossiers die te maken hebben met jeugd, cultuur, bibliotheek, sport, recreatie, lokale economie (middenstand, KMO en handel,…), toerisme, ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden, kermissen, jaarmarkten, werkgelegenheid, sociale zaken (welzijn, senioren, PWA, pensioenen,…), onderwijs, kunstonderwijs…

Deze commissie fungeert ook als deontologische commissie.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

   

Plaatsvervangers

N-VA Reinout De Mol - voorzitter Evy Van Ransbeeck
N-VA Bo Macharis Nele Bosman
CD&V Charlotte De Smet Els Lambrecht
sp.a-groen Gunther Van Haut  
Open VLD François Perdaens Ann Doran
Open VLD François Willems Ronny Heuvinck
Open VLD Ilse Pissens Freya Saeys
     

Leden met raadgevende stem

   

Plaatsvervanger

Vlaams Belang Reinoud Van Stappen Gunther Buggenhout
     

Secretaris

Jeroen Bosman