Commissie grondgebiedzaken

De commissie grondgebiedzaken buigt zich over de dossiers die betrekking hebben op het grondgebiedbeleid van de gemeente. Dit zijn voornamelijk de dossiers die te maken hebben met de technische dienst, openbare werken (grote en kleine), verkeer, patrimonium, ruimtelijke ordening en stedenbouw, huisvesting, milieu, land- en tuinbouw, polders, kerkhoven…

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

   

Plaatsvervangers

N-VA Evy Van Ransbeeck Reinout De Mol
N-VA Nele Bosman Bo Macharis
CD&V Els Lambrecht - voorzitter Charlotte De Smet
sp.a-groen Gunther Van Haut  
Open VLD Christoph De Backer François Willems
Open VLD Ann Doran Ilse Pissens
Open VLD Werner Jansegers Freya Saeys
     

Leden met raadgevende stem

   

Plaatsvervanger

Vlaams Belang Gunther Buggenhout Reinoud Van Steppen
     

Secretaris

   
Albert Vereeken